IZVJEŠTAJ SA SUČELJAVANJA: OBRAZOVANJE U FOKUSU

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Obrazovanje treba biti u fokusu svih

politi?kih stranaka i budu?ih nositelja vlasti!

 

Sustav obrazovanja treba modernizirati, gra?anski odgoj i obrazovanje treba uvesti u škole, a prioritet za financijska ulaganja su stru?na usavršavanja nastavnika – zaklju?ak je predstavljanja i su?eljavanja izbornih programa koalicija i stranaka održanih 3.11.2015. u Novinarskom domu. U  organizaciji GOOD inicijative, su?eljavanje je moderirala Julie Veble Miki?, debatna sutkinja i trenerica, a sudjelovali/e su Gordana Rusak (MOST), Ivan Buljan (ORaH), Josip Kregar (Uspješna Hrvatska), Jelena Pavi?i? Vuki?evi? (Koalicija rada i solidarnosti), Dušan Cvetanovi? (Živi zid), Roko Andri?evi? (Hrvatska raste), Olivera Maji? Jurkovi? (Domoljubna koalicija) te Jadranka Sabljak, HDSSB, dok se IDS-DDI ispri?ao zbog nedolaska.

Na pitanje o tome trebaju li stranke nastaviti s cjelovitom kurikularnom reformom i provedbom Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije, svi su se složili da se radi o važnom procesu. „Vrijeme je da prestanemo s ideološkom podjelom Hrvatske, na lijevu i desnu stranu. Smatramo da bez obzira na pobjedu bilo koje opcije, s provedbom strategije i kurikularnom reformom treba nastaviti“, naglasila je Jelena Pavi?i? Vuki?evi? iz Koalicije rada i solidarnosti. Domoljubna koalicija pak smatra da je dosada bilo puno strategija te da se treba nastaviti raditi na onoj reformi koju su oni zapo?eli provoditi od 2009. do 2012. godine. Gordana Rusak, iz MOST-a ne slaže se s time te je napomenula kako na podru?ju kurikularne reforme nije puno napravljeno od 1958. godine.

Na pitanje o tome treba li i, ako da, na koji na?in kvalitetno i sustavno uvesti gra?anski odgoj i obrazovanje (GOO) u škole, Olivera Maji? Jurkovi? iz Domoljubne koalicije izjavila je kako bi te „sadržaje trebalo uvesti u op?eobrazovni i strukovni dio. Protiv sadržaja nikad nismo bili“. Josip Kregar ispred Uspješne Hrvatske smatra da GOO treba biti prilago?en uzrastu onih u?enika kojima treba usaditi odre?ena znanja i vještine: „U nastavu gra?anskog odgoja treba uklju?iti neformalne oblike obrazovanja. Što se ti?e srednjih škola, gra?anski odgoj treba biti uveden kao obvezni predmet.Ivan Buljan iz ORaH-a smatra kako je gra?anska kompetencija izrazito klju?na za u?enike te je naglasio stav da GOO treba uvesti u škole, a vjeroanuk izostaviti: „Postoje kontradiktornosti unutar obrazovnog sustava  – gra?anski odgoj podu?ava odre?ene vrijednosti, a u udžbeniku biologije re?eno je da je homoseksualnost bolest. Treba educirati nastavnike u ovom podru?ju“. S druge pak strane Jadranka Sabljak iz HDSSB-a smatra da GOO treba školama jednako kao i vjeronauk – prema njoj, radi se o odluci i želji u?enika i roditelja.

Kada se radi o financiranju obrazovanja i pove?anju prora?una, svi predstavnici složili su se da je prora?un oskudan, da mu treba pove?anje, posebno u odnosu na stru?no usavršavanje nastavnika, besplatne udžbenike te prijevoz u?enika osnovnih i srednjih škola, no nije bilo puno jasnih odgovora na pitanje koliko to?no i kako. Dušan Cvetanovi? napomenuo je da su za Živi zid obrazovanje i zdravstvo najvažniji sektori: „Dodatna sredstva mogu se prona?i povla?enjem novaca koje trošimo na vojnike u Afganistanu te reformiranjem javne uprave i rješavanjem uhljeba. Kada bi postojala politi?ka volja, sredstva bi se mogla na?i“. S druge strane, Jelena Pavi?i? Vuki?evi? iz Koalicije rada i solidarnosti isti?e da se pove?anje prora?una za udžbenike i druge potrebe može prona?i u rezanju prora?unskih sredstva za politi?ke stranke. Roko Andri?evi? iz koalicije Hrvatska raste istaknuo je: „S pove?anjem budžeta svi se slažemo. U naredne ?etiri godine, o?ekuje se ve?i prilijev sredstava“.

Nedostajalo je argumentirane rasprave, zaklju?ila je na kraju Anastazija Stupar iz Hrvatskog debatnog društva ocjenjuju?i argumentaciju, stil i na?in komunikacije sudionika: „Iako pitanja sugeriraju konkretne odgovore, imali smo dosta situacija da nije bilo odgovora na pitanje ili se informacija nije potkrijepila primjerom“.

 

Tekst i fotografija: GOOD inicijativa


Više o


©2019 Televizija Student