Izrađivač instrumenata

Tarik je mladi Slovenac neobi?nog hobija. Slobodno vrijeme koristi za prikupljanje otpadnog materijala koji koristi za izradu neobi?nih i nesvakidašnjih glazbenih instrumenata. Zašto to radi, na koji na?in i kako otkrio je našim novinarkama Anamariji Pali?, Gei Uj?i? i Emi Pavlovi?.

https://vimeo.com/169535514