Izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani!

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu u utorak na ve?er obavijestio je studente kako je 22. sije?nja stupio na snagu izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani koji ?e se po?eti primjenjivati 1. velja?e!

U iš?ekivanju Godota ili kada ?e više promjena cjenika u menzama?

Studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena je s 50 na 71.24% te se po?inje primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava kako bi studenti lakše mogli planirati potrošnju. Detalje o dogovorenim cijenama možete pro?itati u našem prijašnjem ?lanku.

 

 Više o


©2019 Televizija Student