Izložba Gnalić – blago potonulog broda

array(1) { [0]=> int(66) }

Šezdesetih godina 20. stolje?a otkriven je južno od Biograda, kod stjenovitog oto?i?a Gnali?a, potonuli brod s trgova?kim teretom. Po dolasku stru?njaka na lokalitet prethodili su posjeti podmorskih plja?kaša. Blago potonulog broda izloženo je u Povijesnom muzeju u Zagrebu. Izložbu su posjetili i novinari Televizije Student – Kristina Pasari? i Mislav Lugonji?.Više o


©2019 Televizija Student