Izbori za EU parlament i Piratska stranka

U vrijeme odvijanja Panela 2 i 3, u drugoj dvorani zanimljivim i aktualnim temama bavili su se sudionici popratnih panela. Prvi se dotaknuo izbora za europski parlament. Gospo?a Violeta Stani?i?, iz Ureda za informiranje Europskog parlamenta, koji se nedavno po?eo formirati u Hrvatskoj, govori o prošlogodišnjim kampanjama za izbora za europski parlament i o samoj transparentnosti rada institucija u Europskoj uniji, kao i razumijevanju njihovih zna?aja. Sa sloganom „There is always time to vote“ 2009. godine krenulo se s kampanjom u svim ?lanicama EU, koje su bile prilago?ene specifi?nom nacionalnom jeziku i samoj kulturi, ne bi li se potaknula izborna participacija. Isto tako, istaknuto je da su mladi involvirani u sam proces, prije svega kampanjom po društvenim medijima, a oni koji nisu „u koraku“ s modernom tehnologijom, diljem EU u ulicama su mogli ulaziti u instalirane, takozvane „choice box“. U njima su mogli poslati svoju kritiku, ideju ili pohvalu snimanjem video clipa koji bi se direktno slao u Ured za informiranje Europskog parlamenta.

Mlada Piratska stranka predstavila je ve? razra?eni program, odnosno platformu za unapre?enje e-demokracije, na drugom popratnom panelu. Projekt bi putem Carneta otvorio prostor za nacionalni sustav autentikacije akademskih gra?ana i omogu?io ve?e sudjelovanje pojedinaca u radu vlasti kao i novu fluidnu demokraciju. Ideja je formirati skupine prema e-radnim knjižicama i stvoriti suradnju me?u stru?njacima. Piratska stranka prije svega isti?e nedostatno iskorištenu modernu tehnologiju kojom raspolažemo i daje primjer Estonije kojoj je uspjelo.


Više o


©2019 Televizija Student