ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO

Oblik novinarstva u kojem istraživačka priča mora sadržavati originalan rad novinara, a ne samo prenošenje tuđih otkrića. Istraživačka priča mora objasniti složene socijalne probleme, otkrivati korupciju, loše ponašanje i zloupotrebu vlasti. Cilj istraživačkog novinarstva je otkriti informacije koje pojedinac, organizacija ili tijelo vlasti nastoje sakriti od javnosti, a te informacije su od općeg interesa javnosti. Objavljivanju takve priče prethodi dugotrajno, detaljno i sveobuhvatno istraživanje.

PRIMJER ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA - OTKRIVANJE AFERE "HOTMAIL"