Investigative journalism workshop with dr. Janet Harris

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Fakultet politi?kih znanosti po drugi je put ugostio profesoricu sa Sveu?ilišta u Cardiffu te nekadašnju freelance novinarku BBC-a Janet Harris u sklopu kolegija Istraživa?ko novinarstvo.

Kroz petodnevnu radionicu, polaznici kolegija nau?iti ?e osnove spomenute grane novinarstva. Putem ove radionice studenti imaju priliku nau?iti o prednostima, ali i o manama ove profesije te mnogo drugih korisnih informacija potrebitih za budu?nost. Profesorica Harris pomo?i ?e im pri odabiru i razradi istraživa?kih tema, koje ?e nakon njezinog odlaska studenti obraditi i zabilježiti u odre?enom novinarskom formatu. Kakve teme ?e istražiti saznati ?ete uskoro!©2019 Televizija Student