Investigative journalism workshop Janet Harris

Na Fakultet politi?kih znanosti prošlog je utorka stigla profesorica s Cardiff Universityja, dr. Janet Harris. Profesorica Harris je nekadašnja BBC-eva freelance novinarka koja je za svoj rad na dokumentarnim filmovima o ratnom i post ratnom razdoblju u Iraku dobila brojna priznanja.
Svojim ?etverodnevnim posjetom Zagrebu imala je za cilj prenijeti studentima novinarstva svoja znanja iz istraživa?kog novinarstva te ih zainteresirati i uvesti u svijet te najzahtjevnije novinarske forme. Radionica je trajala od 29. ožujka do 01. travnja za vrijeme koje su studenti dobili znanja o vještinama potrebnim istraživa?kim novinarima, ustaljenim praksama i metodama te struke, ali i vrijednostima istraživa?kog novinarstva te eti?kim dvojbama s kojima ?e se u budu?nosti susretati.
Do kraja radionice studenti su nau?ili osnove istraživa?kog novinarstva, susreli se s nekim teško?ama te saznali važnost bavljenja tim poslom. Nakon ?etiri dana stjecanja teoretskih znanja, studenti su, ovisno o mediju na kojem su aktivni- tisak, televizija ili radio, dobili prilago?ene zadatke prakti?nog karaktera koji ?e ih zasigurno pratiti još neko vrijeme.
Do kakvih su pri?a došli studenti s Televizije Student i koga ?e oni raskrinkati u svojim prilozima saznajte
prate?i nas, a što su za vrijeme radionice zabilježile naše kamere pogledajte u prilogu!


©2019 Televizija Student