Inicijativa Hollaback održala flash-mob u centru Zagreba

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

U povodu obilježavanja Me?unarodnog tjedna borbe protiv uli?nog uznemiravanja koji je ove godine od 2. do 8. travnja inicijativa Hollaback! Hrvatska održala je flash-mob “Dobacio mi je: Si?i s bicikla da te nasjednem!” Flash mobom upozorilo se na situacije uli?nog uznemiravanja koje doživljavaju žene i LGBTIQ osobe svakodnevno na ulicama u Hrvatskoj.

Uli?no uznemiravanje je svako ponašanje na javnim mjestima izme?u neznanaca koje je neželjeno, uznemiravaju?e ili zastrašuju?e, a motivirano je pripadnoš?u osobe odre?enoj društvenoj skupini. Ono se naj?eš?e doga?a ženama i pripadnicima/ama LGBTIQ zajednice. Iako ga se naj?eš?e smatra benignim i zanemarivim problemom u najboljem slu?aju, a „tipi?nim“ ponašanjem ili komplimentom u najgorem, ono ostavlja zna?ajne posljedice na psihi?ko zdravlje i kvalitetu života osobe koja ga je doživjela ili ga ?esto doživljava.

received_10212930348158759

 

Inicijativa Hollaback! Hrvatska u cijelosti objavljuje svoj proglas:

Žene i LGBT osobe u cijelom svijetu svakodnevno doživljavaju uli?no uznemiravanje. Komentari poput ovih koje smo imalie priliku vidjeti na natpisima naših „modela“ primjeri su navedenog ponašanja. Žene se stavlja u poziciju seksualnog objekta koji je tu kako bi drugi mogli uživati u njezinom izgledu ili uslugama. Društvo nas u?i da prihva?amo uli?no uznemiravanje kao kompliment! Stavlja nas se u poziciju „drugotne“ i submisivne koja postoji kako bi bila ne?iji trofej! Poru?uje nam se da smo uvijek ne?ije, da smo „javno dobro“ pa si i prolaznici uzimaju pravo komentirati i osu?ivati naš izgled, ponašanje, stil odjevanja…
LGBTIQ osobe se uli?nim uznemiravanjem želi otjerati u „njihova ?etiri zida“ gdje mogu biti što žele dok ih se ne mora gledati ili tolerirati. Želi im se poru?iti da su gra?anke i gra?ani drugog reda kojie nemaju ista prava kao ostalie. Poru?uje im se da ne smiju biti to što jesu ili da to ne bi smjelie javno iskazivati. Želi ih se zastrašiti i otjerati u još ve?u nevidljivost! Ovom akcijom htjele smo poru?iti da osobe koje su doživjele uli?no uznemiravanje nisu krive! Ovom akcijom poticemo druge da razmisle slijede?i put kada na ulici žele nekome nešto dobaciti! Želimo da se društvo zapita zašto se žrtve okrivljuje, a nasilnike opravdava! Javni prostori trebali bi biti sigurni za sve, a ne samo za neke! Zajedno možemo ljudima kojima se ono doga?a ili se dogodilo dati do znanja da to nije njihova krivnja i da nisu sami/e. Želimo upoznati zajednicu s tim problemom, adresirati ga i osvjestiti da je borba protiv uli?nog uznemiravanja zada?a svih nas. Možemo glasno zahtjevati promjene kako bi društvo bilo ravnopravnije!©2019 Televizija Student