Ronioci za Banovinu

Ronioci za Banovinu pomagali su lokalcima puna četiri mjeseca, a simbolično su se od njih oprostili čišćenjem rijeke Kupe.

Novinarka: Monika Bončina
Snimatelj: Tonči Gabelić