Anketa: Kupovanje na tržnici ili u supermarketu

Saznali smo razlikuju li ljudi voće i povrće češće na tržnicama ili u supermarketima te gdje češće kupuju. Također, pitali smo građane jesu li se uslijep pandemije koronavirusa njihove kupovne navike promijenile te koriste li uslugu virutalne tržnice.

Novinarka: Antonija Grbavac
Snimateljica: Ana Brenčić