Akademska četvrt 3/24 (2021)

U ovoj Akademskoj četvrti bavimo se posljedicama potresa na obrazovanje i mentalno zdravlje mladih, ali i posljedicama pandemije na zdravlje ljudi. Posjetili smo tako Odsjek Učiteljskog fakulteta u Petrinji čija će se zgrada morati nanovo graditi, te istražili kako je ovo utjecalo na njihove studente. S mladima razgovaramo i o posljedicama na njihovo mentalno zdravlje nakon brojnih potresa te kako se oni nose sa stresom, a predstavljamo i inicijativu Filozofskog fakulteta 'Kako si?' koja je pokrenuta upravo kako bi pružila psihološku pomoć studentima. Donosimo i veliku istraživačku priču o potencijalnim posljedicama na zdravlje ljudi i kasnije otkrivanje malignih bolesti, u već uznapredovaloj fazi. Završavamo ipak u vedrijem tonu i upoznajemo vas sa studentom Muzičke akademije i mladim glazbenikom, Jurajem Rebernjakom.

Urednica: Ana Brenčić
Voditelji: Ana Brenčić, Ante Peričić