I improvizacija je umjetnost!

 

Pod nazivom “ Improspekcija“ krije se tradicionalni Me?unarodni festival improvizacije. Sada ve? osmo po redu izdanje, održavat ?e se od 27.- 29. Studenog u Studentskom centru i Teatru&TD.

s

photo:www.improspekcije.com

 

Festival je dio projekta koji se od 2007. kontinuirano bavi improvizacijom kao izvedbenom formom, rade?i na razvoju i afirmaciji doma?e improvizacijske scene, ali i kriti?ki promišljaju?i istu tu izvedbenu formu.

Njime se otvara dijalog s umjetnicima iz razli?itih medija, poti?e inter-medijska i interdisciplinarna suradnja i istražuje druga?ije na?ine komunikacije s publikom te umjetnicima iz razli?itih medija. Obuhva?a radove doma?ih i stranih autora s podru?ja suvremenog plesa, kazališta, novih medija i vizualnih umjetnosti.

Trodnevni program festivala donosi, me?u ostalim, posljednji solo istaknutog plesnog umjetnika Julyena Hamiltona “PLAY”, nakon kojeg ?e se održati razgovor sa sudionicima festivala, a Hamilton ?e održati i radionicu za plesa?e “Stvaranje plesova – poetsko bogatstvo” u Zagreba?kom plesnom centru.

“Zanima nas u kojoj je mjeri improvizacija sastavni, a možda i elementarni dio stvarala?kog ?ina. Pozvali smo umjetnike razli?itih medija, plesa, kazališta, glazbe, filma, instalacija i graphic recordinga da kroz svoju praksu promišljaju improvizaciju, odnosno da kroz improvizaciju promišljaju vlastitu praksu”, najavljeno je iz SC-ove Kulture promjene.

Najavljene su tri premijerne plesne izvedbe – “Vrijednost je dinami?ki suvišak svake funkcije” Marijane Kraja? i Sonje Pregrad, “Indigo” Sonje Pregrad, Zrinke Šimi?i? Mihanovi? i Zrinke Užbinec, te “Prema po?etku” Ane Kreitmayer.

Ovo je samo dio programa kojeg nikako ne smijete propustiti! Više informacija na http://www.improspekcije.com/

 

Autorica: Jasmina Grbavec

 

 

 


Više o


©2019 Televizija Student