Ideje za preuređenje Zagreba ususret sveučilišnim igrama dali i studenti Arhitekture!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: blog.dnevnik.hr

Preure?enje Zagreba: Univerzijada 1987. vs. 3. Europske sveu?ilišne igre

Sada ve? davne 1987. godine, Zagreb je bio doma?in Univerzijade, svjetskih sveu?ilišnih igara kojih se mla?i naraštaju sje?aju jedino po pri?ama svojih roditelja o vjeverici Zagi, maskoti igara te spektakularnosti natjecanja na kojem je nastupilo preko 6000 sportaša iz 122 države svijeta.

Pod motom Svijet mladih za svijet mira, Univerzijada je doprinijela i generalnom preure?enju tadašnjeg Zagreba. Izgra?en je sportsko-rekreacijski kompleks na Jarunu, izgra?ena je Cibonina dvorana, obnovljen je glavni zagreba?ki trg, Dinamov stadion, bazeni na Šalati, ali i studentski domovi Sava i Cvjetno.

Foto: hkv.hr

Takav bi se scenarij mogao ponoviti i u skorije vrijeme, ususret nadolaze?im 3. Europskim sveu?ilišnim igrama (ESI) kojima su Zagreb i Rijeka gradovi doma?ini. Iako ?emo do po?etka igara morati pri?ekati još dvije godine, prvi konkretni prijedlozi za obnovu i modernizaciju studentskih i sportskih objekata ve? pristižu.

Arhitektonci rješenje vide u preure?ivanju zapuštenih gradskih prostora

Svoje su zamisli o modernizaciji grada ususret Europskih sveu?ilišnih igara, dali i studenti Arhitektonskog fakulteta na urbanisti?koj radionici. Josipa Opa?ak, Radovan Sevi?, Dijana Dragi?, Jelena Mance, Ivana Bani?, Vilijam Petrovi?, Zrinka Mihali?, Boris Stoimenov rješenje vide u preure?ivanju zapuštenih ili neure?enih prostora kojima bi se podigla razina kvalitete (studentskog) života u gradu.

Voditelj urbanisti?ke radionice, profesor Tihomir Juki?, za Ve?ernji list istaknuo je kako bi tako, boravak u Zagrebu bio ugodniji ne samo zagreba?kim studentima i turistima, ve? i sudionicima nadolaze?ih sportskih sveu?ilišnih igara.

Projekti ure?enja javnog prostora prilaza ŠRC Jarun, predvorja SC-a u Savskoj, okretišta tramvaja na Savskoj cesti i parka uz Bo?arski dom, samo su neki od kreativnih rješenja studenata.

Foto: esava.info

200 milijuna eura za organizaciju ESI

Dijelom iz državnog prora?una, a dijelom iz fondova EU, grad Zagreb planira potrošiti oko 200 milijuna eura u svrhu organizacije ESI. Planirana je obnova Doma sportova, Kineziološkog fakulteta, maksimirskog stadiona, ali i rekonstrukcija dvaju zagreba?kih studentskih domova – Cvjetno i Stjepan Radi?. U sklopu Kineziološkog fakulteta, predvi?ena je i izgradnja sportskih igrališta s parkovima te novih dvorana.

Foto: mojarijeka.hr

Ono što neupitno jest da ?e obnova i modernizacija objekata op?enito poboljšati studentski standard. Me?utim, glavni i odgovorni za sveu?ilišni sport u gradu Zagrebu, skepti?ni su prema obe?anjima o obnovi sportske infrastrukture. Iz Ureda za sport poru?uju kako se nadaju da obe?anja o obnovi sportskih objekata ne?e ostati tek mrtvo slovo na papiru, kao što je dosad bio slu?aj sa sveu?ilišnim sportom. Sveu?ilišni se sport u gradu Zagrebu nerijetko nalazi na samoj društvenoj margini, o ?emu svjedo?i i prema mnogima, njegova nedovoljna popularnost i popra?enost.Više o


©2019 Televizija Student