IdejaXica: natjecanje studentskih ideja na Sajmu marketinških komunikacija

facebook.com

IdejaXica je natjecanje namijenjeno mladim i kreativnim studentima s ciljem osmišljavanja marketinške strategije za savršenu studentsku Vip telekom ponudu s naglaskom na inovativnu, druga?iju i nestandardnu komunikaciju.

Prezentaciju treba sa?injavati prijedlog savršene ponude proizvoda/usluga za studentsku populaciju uz marketinšku komunikaciju koja ?e biti neobi?na i druga?ija te pokazati zašto bi baš vaša ideja bila odabrana. Pobjedni?ki prijedlog bit ?e u cijelosti ili djelomi?no realiziran i tržišno proveden od strane klijenta te nagra?en najnovijom generacijom Vip IdeaTab tableta, a finalisti ?e postati dio posebne online zone mladih talenata na portalu posao.hr za isticanje pred budu?im poslodavcima.

Prijava može biti pojedina?na ili u timu s najviše pet ?lanova. Rad se predaje kao Powerpoint prezentacija do 15. travnja na: idejaxica@idejax.com. Više informacija o natjecanju doznajte na http://dk2014.nivas.hr/wp-content/uploads/2014/02/IdejaXica-20141.pdf

Tekst: Elena ?eri?


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student