HUGO PEREZ- VISUAL STORYTELLING WORKSHOP 2017

Sje?ate se izvrsnih priloga o zagreba?kim divljim svinjama, zboru Doma?igosti, pri?a iz Gunje ili priloga o izbjeglicama u Kutini? Svi ti prilozi nastali su na radionici vizualnog pri?anja pri?a profesora Huga Pereza. Na intenzivnoj desetodnevnoj radionici sudjelovali su studenti tre?e i ?etvrte godine novinarstva na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu. Još jednom ?estitamo svim polaznicima na snimljenim prilozima koje možete prona?i u nastavku:

Divlje svinje (Ramona Š?uric i Željka Škreblin)

Zbor Doma?igosti (Karla Vidovi?, Janko Debeljak i Ena Dumen?i?)

Japanska šetnja (Lea Medica, Milovan Nikoli?, Lana Landeka)

Sana i k?i (Lea Medica, Lana Landeka i Janko Debeljak)

Yolla i Katia (Karla Vidovi? i Ena Dumen?i?)

Braille pismo u Hrvatskoj (Anita Suknjov i Željka Škreblin)

Gunja (Ena Atlija, Mauro Paliska i Vehmir Džakmi?)

 

 

 Više o


©2019 Televizija Student