Hrvatski studiji uveli program stjecanja nastavničke naobrazbe

Foto: ffzg.unizg.hr

Navedeni studijski program trajat ?e godinu dana i sadržavat ?e elemente iz podru?ja pedagogije, psihologije, didaktike i metodike. Bodovno ?e iznositi 60 ECTS, te studentima nuditi 20 kolegija, od kojih ?e se mo?i odabrati desetak kolegija prema vlastitim željama i interesima.Cijena programa iznosit ?e 7 200 kuna, a mo?i ?e se platiti u dvije rate.

S izvo?enjem programa kre?e se po?etkom svibnja 2014. godine. Izvodit ?e se petkom poslijepodne i subotom cijeli dan kako bi se maksimalno izašlo ususret onima koji su zaposleni pa im ne preostaje drugo slobodno vrijeme, isti?e Marko Pranji?, voditelj programa i profesor odgojnih znanosti na Hrvatskim studijima.

Nakon uspješno položenog studijskog programa, studentu ?e biti uru?ena potvrda koja ga kvalificira za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali tako?er služi i kao uvjet za daljnja u?iteljska i nastavni?ka napredovanja. Uz to dobit ?e se isprava iz koje ?e poslodavac mo?i najbolje iš?itati ste?ene kompetencije i uspjehe.

Za prijavu je potrebno preuzeti obrazac te ga potom ispunjenog poslati elektroni?kom poštom na: ppdmn@hrstud.hr do 15. travnja 2014. godine.

Tekst: Eta ŠundeViše o


©2019 Televizija Student