Grad za mene, 31.03.2017.

U još jednoj vožnji kroz Grad za mene naša ekipa pokušala se spojiti na ZET-ov besplatan internet i hengala sa skejterima u zagreba?kim skate parkovima. Tako?er, upoznali smo ni manje ni više nego afri?kog princa, ali i romanti?nog mladi?a iz Venezuele. Na kraju, no?na reporterka Anita izašla je na Tomislavac i donijela vam presjek proljetnog no?nog izlaska.

Voditeljice: Jelena Ratko i Tadeja Pigac
Urednica: Nika Obu?ina
Realizatorica: Anita Veliki
Urednici mentori: Tena Perišin, Igor Mirkovi?

Ekipa: Valnea Vrevi?, Nikolina Sedmak, Antonija Senjak, Anita Kelava, Ema Pavlovi?, Jelena Ratko, Tadeja Pigac, Nika Obu?ina, Anita Veliki.©2019 Televizija Student