Grad je živ!

http://artefact.com.hr/fotografski-natjecaj-grad-je-ziv/

http://artefact.com.hr/fotografski-natjecaj-grad-je-ziv/

Klub studenata povijesti umjetnosti u Rijeci ARTeFACT objavio je fotografski natje?aj pod nazivom Grad je živ!  Možete osvojiti nov?anu nagradu u iznosu od 1000 kuna, a osim toga, najbolje ?e se fotografije na?i i na izložbi povodom Dana povijesti umjetnosti koji se obilježava 27. ožujka. Natje?aj je otvoren od 4. velja?e 2015. do 1. ožujka 2015. zaklju?no u pono?, a Vaš je zadatak fotografirati ljudsku svakodnevicu u urbanoj sredini. U fokusu ipak ne smiju biti  ljudi, nego predmeti koji upu?uju na njihovu prisutnost i oživljavaju prostor grada svojom nekonvencionalnoš?u.

Na web stranici ARTeFACT-a pro?itajte više o prijavi, uzmite fotoaparat u ruke, i – krenite!


Više o


©2019 Televizija Student