Gay prava

Dok je Marija Juri? Zagorka u prošlom stolje?u bila sinonim za pomicanje granica, danas njeno djelo nastavljaju brojni  aktivisti za ljudska prava. Jedan od njih je i naš ugledni novinar Dražen Ili?. Pogledajte prilog naših novinarki koje su se pozabavile upravo tom temom!

 

Novinarka: Petra Buljan

Snimateljica: Lucija Jankovi?

 


Više o


©2019 Televizija Student