“From Europe with love: 10 tons for refugees in Greece”

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Danas je lansirana globalna crowdfunding kampanja udruge “Zemljani – Are You Syrious?” za pomo? izbjeglicama. Kampanjom se planiraju prikupiti sredstva za slanje 10 tona donacija u Gr?ku, gdje je gotovo 50.000 izbjeglica odsje?eno od ostatka svijeta. Izbjeglice su smještene u kampovima po cijeloj zemlji, a najve?i broj ih se nalazi u Idomeniju na grani?nom prijelazu s Makedonijom.

U ve?ini kampova uvjeti su iznimno loši i nedostaje osnovnih stvari za život. “Zemljani – Are you Syrious?” nevladina je, nestrana?ka i neprofitna udruga izrasla iz gra?anske inicijative za pomo? izbjeglicama duž ?itave balkanske izbjegli?ke rute. U dosadašnjem radu, zahvaljuju?i brojnim gra?anima i donatorima koji su prepoznali i poduprli rad inicijative te brojnim volonterima pružena je pomo? tisu?ama obitelji u tranzitu prema sjeveru Europe, ali i onima koji su pogo?eni neimaštinom ostali u ratnoj Siriji. U vrlo kratkom vremenu, gra?ani i donatori iz zemlje i inozemstva prepoznali su udrugu kao pouzdanu organizaciju koja pomo? dostavlja izravno u ruke izbjeglica te kao nezaobilazan izvor informacija na izbjegli?koj ruti.

Više informacija o kampanji nalazi se na poveznici:
https://www.generosity.com/volunteer-fundraising/20-tons-of-love-to-refugees-in-greece–2

 ©2019 Televizija Student