ESN Zagreb organizira konferenciju o poduzetništvu mladih

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Erasmus studentska mreža Zagreb (ESN Zagreb) ovaj mjesec organizira dvodnevnu konferenciju o poduzetništvu mladih te važnosti vještina i iskustava ste?enih za vrijeme studija pod nazivom „Employ your Skills!“. Konferencija ?e se održati 24. i 25. ožujka 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu, a namijenjena je primarno doma?im studentima, ?lanovima ESN-a, ali i svima zainteresiranima.

Projektom želimo usmjeriti pažnju studentske populacije na ?injenicu kako su aktivnosti kojima se studenti bave za vrijeme trajanja studija od presudnog zna?aja za njihov daljnji razvoj i karijeru. Naglasak projekta bit ?e na tome kako mladi ljudi ve? tijekom studija mogu „profesionalizirati“ svoje vještine te usmjeriti svoj budu?i razvoj i karijeru. Nadalje, upravo u toj, studentskoj i mladena?koj dobi, vrlo je važno potaknuti i oblikovati poduzetni?ke sposobnosti, kako bi mladi jednog dana mogli stvarati nove vrijednosti u ekonomiji. Ovim projektom tako?er želimo predstaviti projekte te brojne korisne i poželjne poslovne vještine koje studenti mogu razviti u brojnim studentskim organizacijama tokom svojih studentskih dana. Krajnji cilj ovoga projekta jest potaknuti mlade ljude i studente na aktivnije uklju?ivanje u brojne aktivnosti i prilike koje im stoje na raspolaganju tokom studentskih dana.

Izme?u ostalih gostiju, svoj poduzetni?ki put i iskustvo predstaviti ?e nam dvije uspješne startup inicijative, CookHub i NanoDiy. S nama ?e biti i predstavnica Agencije za mobilnost i programe EU koji ?e predstaviti prednosti koje program Erasmus+ nudi u profesionalnom smislu, tj. u kontekstu mogu?nosti zapošljavanja te razvoja budu?e karijere. Nadalje, gost ?e nam biti i prof. dr. sc. Mislav Ante Omazi?, profesor na Ekonomskom fakultetu, koji ima vrlo zna?ajna iskustva sa studentskim projektima i organizacijama, budu?i da ih je implementirao u svoje nastavne kolegije, a mnoge i sam pokrenuo. Tako?er, Plavi ured grada Zagreba, koji pomaže u osnaživanju ekonomije i poduzetništva u Zagrebu te služi kao platforma za komunikaciju relevantnih institucija s zagreba?kim poduzetnicima, predstaviti ?e nam aktivnosti koje nudi mladim ljudima.

Dvoje inozemnih gostiju, bivši ?lanovi ESN-a iz Italije i ?eške, a danas uspješni poduzetnici, predstaviti ?e nam projekte na kojima su radili i kako su putem njih razvili svoje poslovne vještine. Tako?er, predstavnica kompanije Procter&Gamble ?e nam prikazati mogu?nosti za razvoj i stjecanje vještina koje nude studentima i mladima iz perspektive jedne velike multinacionalne kompanije.

Predstavnica partnerske organizacije, ESN Split, približiti ?e nam najvažnije detalje na koje treba obratiti pažnju pri pisanju i provedbi lokalnih i EU projekata. Naposlijetku, predstaviti ?e se i nekoliko studentskih organizacija (Erasmus Student Network, Hrvatska Studentska Asocijacija, Ekonomska klinika…) koje putem svojih projekata i aktivnosti pružaju priliku studentima i mladima da usavrše svoje vještine i tako upotpune svoje iskustvo studiranja.

 ©2019 Televizija Student