PUN KUFER

Pun kufer je politi?ka, informativno-satiri?na emisija Televizije Student koja ne štedi nikoga. Nastala iz frustracije doma?im politi?kim cirkusom, emisija obra?uje aktualne tjedne doga?aje i trendove hrvatskog politi?kog života. Osim što je kriti?ki nastrojena prema svim politi?kim elitama, ali i pasivnim gra?anima, emisija nastoji skrenuti pozornost na bitne doga?aje koji su možebitno marginalizirani u drugim medijima. Pun kufer je necenzuriran, ideološki neobojen, a glavni protivnici su mu op?e nepoštenje, bahatost politi?ara, kao i njihova glupost.

Urednik i voditelj, te idejni za?etnik koncepta je Kristian Došen, student novinarstva na FPZG.

©2019 Televizija Student