Ekonomski fakultet proslavio 95. godišnjicu

array(1) { [0]=> int(2249) }

Zagreb, 1. prosinca 2015. – Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu sve?anim programom proslavio je Dan fakulteta i 95. obljetnicu. U uvodnom obra?anju dekan prof. dr. sc. Lajoš Žager osvrnuo se na dugogodišnju tradiciju, posebno istaknuvši brojne iskorake provedene u posljednjih godinu dana kao što su  postignu?a na podru?ju me?unarodne suradnje s uglednim svjetskim institucijama, razvoj novih studijskih programa, provo?enje brojnih znanstvenih skupova i projekata u koje su uklju?eni profesori i studenti s Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Sve?anu proslavu svojim dolaskom i prigodnim govorima uveli?ali su predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarovi?, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveu?ilišta u Zagrebu.

Dan-fakulteta-24

Predsjednica Republike istaknula je kako snažno podupire rad djelatnika Fakulteta i njihova nastojanja da pruže kvalitetno obrazovanje svojim studentima te na taj na?in potpomognu razvoju gospodarstva i me?unarodnoj vidljivosti i prepoznatljivosti zagreba?kog Sveu?ilišta.

„Ne mogu ne istaknuti važnost uloge obrazovanja u gospodarskom razvoju zemlje“, kazala je predsjednica Grabar-Kitarovi?. Dodala je kako u vremenima koja su za hrvatsko gospodarstvo vrlo teška i u kojima se traži najviše mogu?e zalaganje za prevladavanje krize, primjer djelovanja Ekonomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu – suradnja s realnim gospodarstvom kroz razli?ite edukacijske programe, izradu stru?nih studija i elaborata tvrtkama i javnim tijelima – govori kako znanost i obrazovanje mogu pomo?i gospodarstvu.

Me?u brojnim uzvanicima bili su i prorektori zagreba?kog sveu?ilišta prof. dr. sc. Ton?i Lazibat, prof. dr. sc. Ivana ?ukovi?-Bagi?, prof. dr. sc. Ante ?ovi?, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, rektori Sveu?ilišta u Splitu, Osijeku, Puli, prorektori Sveu?ilišta u Dubrovniku i Hrvatskog katoli?kog sveu?ilišta, akademici Alica Wertheimer Baleti?, Zvonimir Baleti?, Vladimir Stipeti?, Gordan Druži? te ostali predstavnici  gospodarskih i društvenih subjekata grada Zagreba i RH, dekani i prodekani fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu i drugih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj i regiji.

Povodom Dana Fakulteta uru?ene su nagrade za znanstveni rad iz podru?ja ekonomskih znanosti “Mijo Mirkovi?” i nagrada „dr. Pero Jurkovi?“ koja se dodjeljuje  mladim znanstvenicima iz podru?ja financija.   Najboljim studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu uru?ene su Dekanove nagrade za uspjeh na studiju, pisane radove te izvannastavne aktivnosti. Posebne Dekanove zahvale uru?enu su rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu, prorektorima prof. dr. sc. Anti ?ovi?u i prof. dr. sc. Ton?iju Lazibatu, predsjedniku Sveu?ilišnog savjeta Sveu?ilišta u Zagrebu Petru Miševi?u, Hrvatskoj gospodarskoj komori i njenom predsjedniku Luki Burilovi?u, ?lanu Akreditacijskog savjeta dr. sc. Ivanu Miloloži i professoru emeritusu Mati Grgi?u.

Sve?anost Dana Fakulteta uveli?ana je prigodnim programom u izvedbi pjeva?kog zbora Ekonomskog fakulteta – Sonus oeconomicus.

Sve?anoj proslavi prethodilo je otvorenje novoure?enog prostora Knjižni?no-dokumentacijskog centra, kojeg je simboli?nim rezanjem vrpce otvorio rektor Boras. Tom je prilikom naglasio koliko je važno ulagati u knjižnice koje su od krucijalne važnosti za obrazovanje studenata i znanstveno-istraživa?ki rad.

Knjiznica-32

 

Tekst: Ekonomski fakultet

Foto: Tihomir Periša©2019 Televizija Student