Dubrovnik po treći puta domaćin Festivala znanosti!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: dubrovacki.hr

Tijekom pet dana Festivala, održat ?e se radionice, predavanja i rasprave. Prvog dana, 7. travnja, posjetitelji ?e sudjelovati na radionicama Kroz ritam valova i Valovi u prostorima Prirodoslovnog muzeja. Radionice ?e se sastojati od predavanja, simulacija i kratkih filmova koji ?e prisutne upoznati s definicijom i vrstama valova.

Drugog dana održat ?e se predavanje i radionica pod nazivom Sastav i metode istraživanja jadranskog planktona. Mjesto održavanja predavanja i radionice jest Institut za more i priobalje Sveu?ilišta u Dubrovniku. Cilj je upoznati sudionike s metodama uzorkovanja planktona, glavnim skupinama istih, te s rezultatima posljednjih znanstvenih istraživanja na polju planktona. Nakon predavanja, sudionici ?e pod mikroskopskom lupom mo?i promotriti glavne predstavnike mesozooplanktona.

Foto: dubrovacki.hr

Za tre?i dan Festivala, predvi?eni su predavanje, rasprava i radionica na temu Medijskom kulturom protiv valova medijske manipulacije, a održat ?e se u prostorima Sveu?ilišnog kampusa. ?or?e Obradovi?, pro?elnik Odjela za komunikologiju, govorit ?e o važnosti odupiranja medijskoj manipulaciji uz visoku razinu medijske pismenosti i kulture.

?etvrti dan, rezerviran je za predavanje i radionicu Život na rubu u prostorijama laboratorija Sveu?ilišta u Dubrovniku. Govorit ?e se o bi?ima koja žive na rubu dvaju svjetova – kopna i mora. Cilj predavanja i radionice je naglasiti problematiku izloženosti tih bi?a promjenjivim i ?esto nepovoljnim fizi?kim uvjetima.

Foto: unidu.hr

Posljednjeg dana, 11. travnja, održat ?e se predavanje i radionica Simuliranje i upravljanje brodom na moru pri razli?itim vremenskim uvjetima u prostoru Sveu?ilišta u Dubrovniku. Sudionike ?e se upoznati s razlikama izme?u otto i dizelmotora, didakti?kom opremom laboratorija, te se okušati u radu na nauti?kom simulatoru.

Tekst: Jana Rebrovi?Više o


©2019 Televizija Student