Dokumentarna reportaža: Odvajanje otpada u Zagrebu

Grad Zagreb i dalje muči muku s kantama za smeće, a dobar primjer toga je situacija u gradskoj četvrti Vrbik koju smo posjetili kako bismo prisustvovali na tribini mjesnog odbora Vrbik o problemu odlaganja otpada u gradskoj četvrti Vrbik.

Na tribini u Mjesnom odboru Vrbik održanoj u veljači 2020. godine, predstavnici Čistoće odgovarali su na pitanja građana. Vrbik se tada, baš kako i mnogi drugi kvartovi, borio s ogromnim količinama otpada zbog čega je kako kaže predsjednica Mjesnog odbora Vrbik Blanka Matek: „Čistoća unutar godine dana 50 puta izvanredno je odvozila otpad."

Videonovinarka: Željka Škerblin