Dodjela stipendija europskog foruma Alpbach

Foto: kah.hr

Konferencija se sastoji od 8 simpozija, 16 seminara i 2 ljetne škole koji ?e se održavati na njema?kom i/ili engleskom jeziku.

Prijava je otvorena za sve studente nekog od hrvatskih fakulteta, ali i za one koji su diplomirali, uz uvjet da nisu stariji od 30 godina. Dodjeljuju se dvije stipendije – jedna za seminare i simpozije, a druga za jednu od ljetnih škola. Stipendije, uz Europski forum Alpbach, dodjeljuje i  Klub Alpbach Hrvatska. Prijavu za stipendiju mogu?e je poslati obje institucije, ali je nemogu?e birati od koje ?e se institucije stipendija dobiti.

Foto: kah.hr

Puna stipendija iznosi 600 eura, da bi se pokrili troškovi sudjelovanja, a mogu?e je ostvariti i pokri?e troškova smještaja u iznosu od 21,50 eura po no?i, ovisno o financijskoj situaciji kandidata.  Troškovi prijevoza do Alpbacha i natrag nisu uklju?eni u stipendiju.

Prijave traju do 2. travnja 2014., a sve ostale informacije možete prona?i na stranici KlubAlpbachHrvatska ili slanjem upita na e-mail adresu: office@kah.hr

Tekst: Jana Rebrovi?Više o


©2019 Televizija Student