Disko klizanje za građanstvo na Šalati

array(1) { [0]=> int(64) }

Dolaskom zime i hladnog vremena po?inju zimski sportovi me?u kojima je i klizanje. Klizanje za gra?anstvo se otvara po?etkom studenog, a otvorena su klizališta na Šalati, Velesajmu i Domu Sportova. Najpoznatije i najposje?enije je ono na Šalati, koje ve? jedanaestu godinu zaredom organizira atraktivan „Disco“ program. Disko klizanje se odvija uz DJ-a koji stvara zabavnu atmoferu puštaju?i najnovije glazbene hitove, koji se emitiraju na video zidu. Svake godine odjek gra?anstva je sve ve?i. Najve?a posje?enost je vikendom, me?utim klizališta nisu prazna ni preko tjedna.Termina je mnogo, a cijene ulaznica i najma klizaljki su prihvatljive. Ako do sada niste imali priliku do?i, klizalište je otvoreno cijelu zimu.

Tekst: Lorena Nogi?
©2019 Televizija Student