DHMZ – Kako nastaje vremenksa prognoza

Kasna jesen ove je godine obilježena iznadprosje?no toplim vremenom. Suhi i sun?ani dani izmamili su na ulice brojne gra?ane koji su odlu?ili iskoristiti lijepo vrijeme dok još traje. Meteorolozi su najavili kako ?e promjena vremenskih prilika nastupiti krajem studenog. No, kako su oni to zaklju?ili?

Na Državnom hidrometeorološkom zavodu radi niz stru?njaka koji se bave prou?avanjem vremenskih prilika. Na temelju promatranja trenutnog vremena zaklju?uju o onom koje slijedi.

Meteorologinja Ines Srzi? objašnjava koji se instrumenti koriste za mjerenje temperature i vlažnosti zraka. Oni se nalaze u bijeloj meteorološkoj ku?ici, dva metra iznad zemlje, prema standardima Svjetske meteorološke organizacije.

Nakon prikupljanja podataka, dežurni prognosti?ari predvi?aju budu?e vrijeme. Dragoslav Dragojlovi? i Lovro Kalin objašnjavaju kako to rade. Koriste dva sustava za predvi?anje vremena. Što se više njihovi rezultati preklapaju, prognoza ?e biti to?nija. Stoga se nerijetko doga?a da se i sami meteorolozi ne mogu složiti oko procjene, pa se u šali katkad oklade tko ?e biti u pravu.

Ljudi im naj?eš?e vjeruju, no ako prognoziraju vrijeme koje se ne dogodi takvo kakvog su ga najavili, ljudi ih vide kao glavne krivce. Zbog toga nastoje što više sura?ivati i kroz me?usobne rasprave složiti se oko prognoze i prezentirati ju što to?nije. To nije uvijek lako jer u medijima predvi?anje za velike prostore, poput cijele Republike Hrvatske, moraju svesti na pet, šest re?enica i njima obuhvatiti sve prilike u svakom dijelu zemlje.

Nadolaze?u zimu naši meteorolozi najavljuju toplijom od prosjeka, no isti?u kako su povremena razdoblja hladnijeg vremena mogu?a. Ostaje vidjeti ho?e li i ovog puta biti u pravu.

Novinarka: Karla Trstenjak
Snimateljica: Anja Dobrani?©2019 Televizija Student