Dentakl

Studenti Stomatološkog fakulteta organizirali su kulturno umjetni?ki doga?aj Dentakl, na kojem su, uz mnogo truda i rada, uspjeli na zanimljiv na?in pokazati svoje hobije i talente. Dentakl se održao po drugi put do sada, a koliko je ostavio utisak pokazuje ?injenica da su karte rasprodane u 2 dana. U dva sata programa na sceni su se izmijenili plesa?i, akrobati, pjeva?i, gimnasti?ari, pa ?ak i profesori samog fakulteta.

Novinarka: Matea Uranjek
Snimateljica: Lana Gajger
©2019 Televizija Student