DAN OTVORENIH VRATA MEDICINSKOG FAKULTETA

Dan otvorenih vrata namijenjen je potencijalnim studentima medicine, ali i onima koji se žele upoznati s Medicinskim fakultetom i aktivnostima koje se na njemu provode. Predstavljene su studentske udruge koje su dio studentskog života; neke od njih su sportski klub, studentski ?asopis i udruga za usavršavanje pružanja prve pomo?i. Bio je organiziran obilazak fakulteta u okviru kojega su se mogli razgledati neki zavodi i laboratoriji, kako je izgledala oprema koja se koristila u prošlosti, vidjeti kako ljudski organi izgledaju pod mikroskopom, te saznati kako žive laboratorijske životinje.
©2019 Televizija Student