CUP – CRTIĆI U PRIMIJENJENOJ

array(1) { [0]=> int(2251) }

Izložba autora animiranog filma u Salonu Izidor Kršnjavi

UBU-Udruga bivših u?enika ŠPUD-a u suradnji sa Školom Primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb provodi projekt ‘CUP – Crti?i u Primijenjenoj’ koji ?e rezultirati izložbom autora animiranog filma koja se otvara  9. studenog u 19 h u Izložbenom salonu ‘Izidor Kršnjavi’. 

Ideja je CUP-a okupljanje autora  u podru?ju animiranog filma, bivših u?enika ŠPUD-a i njihovih suradnika, od sredine prošlog stolje?a do danas, umrežavaju?i autore po godinama, temama i produkcijskim ku?ama. Na izložbi  u Salonu bit ?e prikazana selekcija ranih radova autora nastalih za vrijeme njihovog školovanja u Primijenjenoj te pretežito autorski animirani filmovi objavljeni nakon školovanja s naglaskom na recentne radove. Samoj izložbi ?e prethoditi online postava projekta na društvenim mrežama koja ?e funkcionirati kao interaktivna kampanja, a koja ?e okupljati klju?ne aktere ovog projekta povezivaju?i ih s publikom.

‘CUP – je dio dugoro?nog razvojnog projekta ‘UBUdu?nost‘, a  realizira se kroz jednogodišnje i dvogodišnje manje projekte koji okupljaju i istražuju rad i djelovanje bivših u?enika ŠPUD-a po na?elu nekih tematskih zamišljenih cjelina. Rezultat tog istraživanja je izložba, publikacija i popratni program. Publikacija u tom slu?aju funkcionira kao monografija ŠPUD-a u nastanku. Prvi takav realiziran projekt bio je ‘SUP – Strip u Primijenjenoj/ Od Julesa preko Novog kvadrata do danas’. Ovaj projekt iz 2013.g. okupio je 35 autora stripa, bivših u?enika ŠPUD-a i njihovih suradnika koji su se bavili ili se bave medijem stripa u razdoblju od sredine prošlog stolje?a do danas, kao i mlade generacije strip crta?a ?ije vrijeme tek dolazi’, istaknuli su voditelji projekta.
Neki od autora animiranog filma ?iji ?e radovi biti izloženi: Krešimir Zimoni?, Joško Maruši?, Daniel Šulji?, Milan Trenc, Štef Bartoli?, Daniel Žeželj, Goran Sudžuka, Sanja Šantak, Dinko Kumanovi?, Marko Meštrovi?, Martina Meštrovi?, Matija Pisa?i?, Denis Kraškovi?, Simon Bogojevi? Narath, Antonija Velja?i?, Lea Kralj Jager, Tomislav Šoban, Martin Babi?, Pavao Stanojevi?, Ivana Pipal i dr. Izložba ?e biti postavljena u Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, u sklopu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg Maršala Tita 11, od 9. do 19. studenog 2015. Projekt  koji provodi  UBU – Udruga bivših u?enika ŠPUD-a, a u produkciji umjetni?ke platforme Organizam IA,  sufinancirali su Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba i Ministarstvo kulture.

 

ORGANIZAM | Kontinuirana progresivna edukacija je u fokusu djelovanja neformalnog saveza udruga kojeg ?ine: UBU – Udruga bivših u?enika ŠPUD-a Zagreb, Sintoment – Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture, Babushke – studio za vizualne komunikacije i specijalne mo?i i Nefunkcionalni Most – arhitektonska grupa. Kroz 40 projekata i suradnji u posljednjih 6 godina, Organizam je uspostavio iznimno uspješnu platformu djelovanja na podru?ju povezivanja kreativnih žarišta s lokalnom zajednicom, senzibilizacije šire javnosti za kulturu i umjetnost te njenog upu?ivanja na postoje?e kreativne resurse, rasvjetljavanja i promocije naslje?a vizualne kulture, strateškog umrežavanja s akterima civilne i kulturne scene, osmišljavanja novih modela edukacije te njegovanja internacionalnih suradnji i interdisciplinarnog pristupa.


Tekst i fotografije: ORGANIZAM

 


Više o


©2019 Televizija Student