CroID: THE NEXT GENERATION

Nakon tri uspješna CroID projekta pod vodstvom profesora Billa Silcocka s Arizona State Universityja, profesorice Tene Perišin s Fakulteta politi?kih znanosti, došao je red na ”Neku novu generaciju”.

?etrnaest odabranih studenata deset je dana intenzivno radilo na socijalno angažiranim prilozima o specifi?nostima hrvatskog društva. Rezultat radionice bile su ?ak dvije polusatne emisije, jedna na hrvatskom i druga na engleskom jeziku.

Od prvog se dana vrlo intenzivno radilo na pri?ama, ali i pojedina?nom napretku sudionika radionice. Polaznici su tako bili potaknuti da iza?u iz svoje ‘comfort zone’ i okušaju se u ulogama koje su za njih nove i nepoznate. Vje?ni snimatelji odradili su svoje prve stand upove (Matej), a zaljubljenici u montažu postali su tv voditelji.

Osim novih uloga ve?ini polaznika izazov su bila i ameri?ka televizijska pravila i norme koje se uvelike razlikuju od hrvatskih. Važnost novinarskog stand upa, koji u ameri?koj tradiciji uop?e nije ‘stand’ ve? podrazumijeva barem hodanje prema kameri, a u najboljem slu?aju i sitnu akrobaciju;u Hrvatskoj nije toliko naglašena. Dok  kod nas nije neobi?no da ?ak  i u složenim prilozima ne vidimo lice novinara, u ameri?kom pristupu to nije slu?aj.

Isto tako, jezi?ni asketizam i krajnja konciznost koje krase priloge na našim prostorima, u Americi se ?esto zamjenjuju teatralnijim i pompoznijim izrazima i nastupima.

Nakon prvotnog kulturnog i televizijskog šoka, dogovoreno je da ?e urednice emisija biti Marija Edita Feldi i Gea Uj?i?. Urednikom fotografije postao je Matej ?uzel, a za voditelje su izabrani Mia Planini? i Stjepan Pavi? za hrvatsku emisiju, te Sara Lea ?eni? i Antonio Peni? za englesku verziju. Uvelike su nam pomogli i profesor Charlie Gee, Dejan Oblak, Dado Finzir i alumni CroID-a Marina Hudoletnjak.

Ideja radionice bila je stvoriti priloge zanimljive publici koja živi u Hrvatskoj i poznaje hrvatske obi?aje, izazove i specifi?nosti, ali paralelno proizvesti sadržaj koji bi i publiku manje upoznatu s našim prilikama zainteresirao za gledanje emisije. Iako su se hrvatska i engleska verzija priloga uvelike razlikovale, teme priloga su ostale iste u obje emisije.

Ve?ina polaznika radionice  složila se kako je trenutno najve?i izazov s kojim je Hrvatska suo?ena ”demografska kriza”, pa su se njome iz razli?itih kuteva bavila tri priloga. Karla Vidovi?, Lana Landeka i Antonio Peni?, posjetili su ?abar kako bi nam ispri?ali pri?u o gradu koji polako izumire. Od tamo se mladi iseljavaju, a broj ro?ene djece u padu je iz godine u godinu.

Mia Planini?, Ajla Šabanac i Patricija Topi? uputile su se  u Opatiju kako bi saznale kojim se mjerama Opatijci bore protiv negativnih demografskih trendova. Gea Uj?i? i Matej ?uzel otišli su u Rijeku zbog pri?e o osam srednjoškolskih prijatelja od kojih je samo jedna djevojka ostala studirati u Rijeci.

Rijekom su se bavili i Stjepan Pavi? i Janko Debeljak koje je zanimalo što za najve?u hrvatsku luku zna?i da 2020.  postaje Europskom prijestolnicom kulture. Prilog o ženskim pravima Sare Lee ?eni?, Dore Nizi? i Marije Edite Feldi tako?er je neke od sugovornika pronašao me?u rije?kim aktivisticama za ženska prava, dok je ostatak priloga snimljen na No?nom maršu u Zagrebu održanom za osmi mart.

Nacionalnim manjinama u Hrvatskoj bavili smo se u prilogu o Abiju iz Senegala koji ve? nekoliko godina živi, pjeva i pleše u Hrvatskoj. Osim toga, Lana Landeka i Marija Edita Feldi pripremile su i pri?u o srednjoškolcima iz San Diega u posjetu zagreba?koj V. gimnaziji.

Nakon 57 prepješa?enih kilometara, preko 30 intervjua i iskustva napuštanja studija radi zatvaranja Fakulteta,  radionica je rezultirala s 12 priloga  i nezaboravnim iskustvom za mlade novinare i novinarke.

Emisije su premijerno prikazane predstavnicama Ambasade SAD-a u Zagrebu, te polaznicima radionice profesora Huga Pereza održane u prosincu 2017. godine. Sudionicima obiju radionica podijeljene su diplome za sudjelovanje i prigodni pokloni Ambasade.

 

 

 Više o


©2019 Televizija Student