CROID: Finding home – Što smo radili i gdje smo bili?

Tko smo mi? Pitanje je to na koje ve? tri godine u nizu pokušava odgovoriti dr. Bill Silcock s Cronkite School of Journalism s Arizona State Universitiyja (ASU) u suradnji sa studentima novinarstva, smjer televizija, na Fakultetu politi?kih znanosti i prof. Tenom Perišin. Tema ovogodišnje emisije CROID: Tko smo mi? je bila multikulturalizam, a motiv doma se provla?i kroz svih 30 minuta. Unutar emisije se nalazi  sedam priloga: Problemi na granici i postavljanje žice (Darjan Fioli?, Luka Miha?i?), portret novinara u Ve?ernjem listu Hassan Haidar Diabia i lije?nika Jawaida Khana (Andrea Lombarovi?, Andrea Stojanovi?), intervju sa ira?kim studentom novinarstva koji je s valom izbjeglica došao u Hrvatsku i tu ostao (Darjan Fioli?), poplave u Gunji (Karla Trstenjak, Patricia Mrši?), pri?a o romskoj nacionalnoj manjini (Dominik Slivar, Luka Miha?i?), pri?a o Mariji Juri? Zagorki i gay pravima danas te prilog o novim gra?anima koji su se odlu?ili doseliti u Hrvatskoj.

Sama radionica je zapo?ela upoznavanjem dr. Billa. Svaki dan smo se družili na petom katu fakultetske zgrade i slušali iskustva i savjete našeg mentora. U nekim stvarima se nismo slagali, a najviše su nam glavobolja zadavala ameri?ka televizijska pravila dr. Billa koja su se dosta razlikovala od naših. Posjetili su nas i njegovi studenti sa Cronkite School of Journalism koji su u Hrvatsku svratili na putu do Budimpešte. Njihova namjera je bila posjetiti prihvatni centar za izbjeglice u Slavonskom Brodu i snimiti prilog o njemu. Ipak, u vrijeme koje su imali na raspolaganju naši kolege, centar je bio prazan i iz tog razloga neiskoristiv. Rade?i na stvarnim pri?ama, u stvarnom vremenu, osjetili smo kako se one mijenjaju i vode nas u drugim smjerovima.

Sredinom prvog tjedna smo po?eli i s prakti?nim vježbama snimanja stand upa na Dolcu, koje su nam kasnije bile od velike koristi. Svaki od naših sedam priloga, koji su postojali i u engleskoj i hrvatskoj verziji, su sadržavali stand up. Najviše su nas nasmijali primjeri koje nam je mentor pokazao jer su najbolje pokazivali razlike naše i ameri?ke televizije.

Osim što su radili na vlastitim pri?ama, nekoliko naših kolega je imalo i dodatna zaduženja. Tako su postojala dva voditeljska para: Lucija Jankovi? i Darjan Fioli? za englesku verziju te Andrea Stojanovi? i Luka Miha?i? za hrvatsku. Producentica emisije je bila Marija Horvat koja je brinula kako bismo uspjeli do?i do svih kontakata, ali i organizirati snimanja najava u Gunji, romskom naselju pored Slavonskog Broda i Slavonskom Brodu, Harmici i Zagrebu. Za potrebe priloga smo pak posjetili Gunju i Capreške Poljane otkud je i pri?a o romskom naselju. Naš dežurni snimatelj, direktor fotografije je uloga koja je pripala Andrei Lombarovi? koja je otišla na nekoliko snimanja i pobrinula se da je slika uvijek vizualno privla?na. Osim njih, velika pomo? su bili i sudionici radionice prethodnih godina, a posebno koproducentice Marina Hudoletnjak i Rebeka Lesac.

Nakon dva tjedna provedena na telefonu, traže?i kontakte, vježbaju?i stand upove, trude?i se ukomponirati sliku sa tonom i na zanimljiv na?in ispri?ati pri?e o srušenim i novoizgra?enim domovima, radionica je završila dodjelom certifikata i prigodnih poklona ameri?ke ambasade u Zagrebu, koja je i suorganizator programa. CROID: Finding home možete pogledati na vimeo kanalu TV studenta, a klikom ovdje , u sklopu emisije Akademska ?etvrt, možete pogledati i prilog o radionici koji su snimili naši kolege. Za više detalja pogledajte i facebook page koji smo redovito osvježavali!

 Više o


©2019 Televizija Student