Croatian students visit UT

Od 22.2. do 7.3. naši su studenti posjetili Ameriku gdje su intenzivno pratili tijek doga?aja vezanih za nadolaze?e predsjedni?ke izbore. Za vrijeme svog posjeta studenti su razgovarali sa brojnim uglednicima i politi?arima kako bi lakše stvorili sliku o ameri?kom izbornom sustavu. U sklopu posjeta bili su i na University of Tennessee na kojem su se družili sa studenticom Taylor Gilmore koja je ovu priliku iskoristila za snimiti prilog o našim novinarima koji je uklopila u emisiju UT Today!

 

 


Više o


©2019 Televizija Student