Cro summer job: ponudi ili pronađi ljetni posao na vrijeme!

Na inicijativu udruge studenata ekonomije i turizma Sveu?ilišta u Zagrebu, Zagreb za mene, a u suradnji s Me?unarodnim sajmom turizma Place2go, od 14. do 16. ožujka 2014. godine na Bo?arskom domu u Zagrebu održat ?e se Sajam sezonskih poslova namijenjen u?enicima i studentima te svima onima koji žele prona?i, ali i ponuditi sezonski, honorarni ili pak stalan posao.

Cilj projekta Cro summer job 2014. jest informirati mlade o prilikama i mogu?nostima koje im se nude na tržištu rada te ih povezati s poslodavcima u (sezonskom) zapošljavanju, omogu?iti im da steknu praksu i iskustvo te da izrastu u kvalificirane i radno sposobne osobe. Studenti, u?enici, ali i ostali zainteresirani na licu ?e mjesta mo?i ostaviti svoj životopisobaviti razgovor za posao te se upoznati sa svim detaljima i uvjetima poslovanja. Nezaposleni ?e se mo?i informirati o raznim programima prekvalifikacije i specijalizacije, ali i o ponudi sezonskih poslova u inozemstvu. Program ?e obogatiti predavanja i radionice stru?njaka iz podru?ja Upravljanja ljudskim resursima raznih poduze?a i državnih institucija.

Realizaciju projekta omogu?ili su Grad Zagreb, Me?unarodni sajam turizma Place2go, Bo?arski dom, CCUSA i OTP banka.

Sve zainteresirane diljem Hrvatske pozivamo da svojim dolaskom u Bo?arski dom kroz ova 3 dana pruže podršku hvalevrijednom studentskom projektu te da i u razdoblju gospodarske krize ipak na?u idealan ljetni posao za sebe!

Pratite službenu Facebook stranicu ili studentski.hr, koji ?e vas uskoro informirati više o ovom projektu!

 Više o


©2019 Televizija Student