Coca-Cola u potrazi za novom generacijom blogera

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) }

U tijeku su prijave za projekt Bloggers Network Adria, koji ve? tre?u godinu za redom provodi tvrtka Coca-Cola kako bi pomogla blogerima iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije u njihovoj profesionalizaciji, odnosno omogu?ila im da svoj hobi pretvore u posao. Rije? je o društveno odgovornom projektu koji se od 2013. godine provodi u cilju podizanja svijesti o mogu?nostima oglašavanja na blogovima, poticanja konkurentnosti tržišta blogova i pružanja financijske sigurnosti blogerima kako bi od sadržaja koji stvaraju mogli zara?ivati.

„Projekt Bloggers Network Adria platforma je za suradnju s važnom i rastu?om zajednicom blogera na ovome podru?ju, pa nam je iznimno drago što im možemo pomo?i u njihovoj profesionalizaciji i razvoju. Projektom ujedno osvješ?ujemo poslovnu zajednicu o velikome potencijalu kreativne suradnje i dvosmjerne komunikacije s blogerima na brojnim podru?jima“, istaknula je Ana Kljai?, direktorica komunikacija i odnosa s javnoš?u The Coca-Cola Company za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Bugarsku.

Imena 9 pobjednika ovogodišnjega natje?aja bit ?e poznata krajem ožujka, a ovogodišnje izdanje projekta okupit ?e isklju?ivo sudionike ?iji blogovi obra?uju teme aktivnoga života, programa podrške mladima, zaštite životne sredine i prenošenja poruke o odre?enoj robnoj marki potroša?ima. Usto, za razliku od prethodnih godina, Coca-Colin sustav ove godine želi istaknuti i važnost stvaranja videosadržaja i potaknuti blogere koji uz blog imaju aktivan i videokanal na YouTubeu da se prijave na natje?aj. Kriteriji odabira su kvaliteta sadržaja, koju ?e ocjenjivati komisija sastavljena od dosadašnjih sudionika i predstavnika Coca-Colina sustava te osobine blogera, koje se ocjenjuju u odnosu na njihov dosadašnji angažman na blogu i društvenim mrežama. Odabrani blogeri u sklopu ?e svoga angažman trebati jednom mjese?no u svojim tekstovima popratiti prethodno dogovorenu temu, uspostaviti kvalitetnu suradnju s ostalim sudionicima projekta, odazvati se na razli?ita doga?anja u organizaciji Coca-Cole te na svojim blogovima jasno navesti da sudjeluju u projektu postavljanjem posebnog bannera i dodatne re?enice na kraju svakoga sponzoriranog teksta. Sudjelovanje u projektu donijet ?e im višestruke koristi – ve?u vidljivost blogova putem Coca-Coline promocije njihovih tekstova, poboljšanje kvalitete sadržaja zahvaljuju?i suradnji s drugim blogerima u projektu i pra?enju u?inaka pojedinih tekstova na sveukupnu vidljivost, stjecanje iskustva za mogu?u suradnju s drugim tvrtkama te mjese?nu nov?anu naknadu sukladnu prosje?noj pla?i države iz koje bloger dolazi.

Natje?aj traje do 15. ožujka 2016. godine, a zainteresirani blogeri mogu se prijaviti putem obrasca za prijavu koji se može ispuniti na internetskoj stranici www.bloggersnetwork.org ili objavom poveznice na tekst objavljen na blogu na svojim profilima na Twitteru ili Facebooku. Rezultati prethodnih dviju godina projekta jasno pokazuju da je vidljivost, relevantnost i ?itanost blogova sudionika znatno porasla. Lejla Br?aninovi? i Željko Riha, prošlogodišnji hrvatski predstavnici, iznimno su zadovoljni angažmanom na projektu Bloggers Network Adria, koji je rezultirao znatnim pove?anjem posje?enosti njihovih blogova te pozitivno utjecao na njihovu prepoznatljivost i imidž. Ovogodišnji ?e sretnici zasigurno nastaviti putem svojih prethodnika, od kojih su se neki uspjeli profesionalizirati tijekom projekta, pa su tako uspostavili brojne suradnje s drugim tvrtkama, ali se i me?usobno povezali.

 ©2019 Televizija Student