Četvrti dan u Americi – rasprava o izazovima novinarstva 21. stoljeća

array(1) { [0]=> int(72) }

Piše: Ana-Maria Kezeri?

Klju?na rije? dana bila je KONVERGENCIJA. Tom je rije?ju zapo?ela i današnja serija predavanja koju je vodila profesorica Annie Hammock. U nizu primjera, podsjetila nas je na ?injenicu da u novinarstvu 21. stolje?a nije dovoljno biti samo televizijski/a ili radijski/a novinar/ka ili pak novinar/ka tiskanih ili novih medija. Pred svima je nama ponekad teška, ali ne i nemogu?a zada?a – biti vješt/a novinar/ka u svakom od pojedinog medija.

Taj je zaklju?ak još jednom potvrdio Scott Pham, glavni urednik KBIA-FM Newsa, na primjeru lokalne radijske postaje u ?ijem stvaranju tako?er sudjeluju studenti/ce novinarstva.

Scott Pham

No, posjet radiju nije ozna?io kraj našeg radnog dana. ?ekalo nas je upoznavanje sa studenticama novinarstva s kojima ?emo narednih tjedan i pol raditi na pri?ama. S Michelle, Lauren i Maddie tako?er smo raspravili o razlikama izme?u studijskih programa u Zagrebu i Columbiji, a u sklopu toga, pokazali smo im i neke od priloga Televizije Student.

Maddie, Michelle i Lauren

Ve?er je bila rezervirana za zajedni?ko druženje u domu Bee i Kenta Collinsa, uz puno razgovora i smijeha, kao i oduševljenje doma?ina hrvatskim suvenirima koje smo za njih pripremili. Nakon ukusne ve?ere, nismo mogli propustiti niti pravi južnja?ki koncert…

TVS u Americi 4 from TV Student FPZG on Vimeo.

Video-rezime dana
©2019 Televizija Student