CEO KONFERENCIJA

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Life changing moments

Velik interes za CEO konferenciju

Želite li ?uti uspješne poduzetni?ke i životne pri?e ispunjene snažnim emocijama, a pritom biti dio najpozitivnije regionalne pri?e za mlade?

Želite li ?uti kako se jedna žena snašla na ?elu Uprave jedne hrvatske pivovare?

Zanima li Vas kako biti uspješan konzultant, kako pretvoriti ideju u biznis?

Ili pak želite ?uti životnu pri?u nekadašnje manekenke, a danas uspješne novinarke u inozemstvu?

Sve to i puno više možete saznati na CEO konferenciji u Zagrebu 7. studenog 2015.!

 

Na zagreba?kom Ekonomskom fakultetu 7. studenog 2015. održat ?e se CEO (CareerandEntrepreneurshipOpportunities) konferencija za mlade. CEO predstavlja godišnje doga?anje koje povezuje mlade s uspješnim ljudima koji ih pozitivnim primjerima motiviraju na proaktivan pristup poduzetništvu i razvoju karijere razbijanjem mitova o uspjehu i usvajanjem novih znanja i vještina.

CEO konferencija u Zagrebu izazvala je veliki interes javnosti. Osim uspješnih poduzetni?kih i životnih pri?a ispunjenih snažnim emocijama koje ?e ispri?ativrhunski govornici i mladi poduzetnici, organizirat ?e se i bogata  nagradna igra.

Stoga, želite li Iz prve ruke saznati kako pretvoriti ideju u biznis, kako se jedna žena snašla na ?elu Uprave jedne hrvatske pivovare, kako biti uspješan konzultant, ili pak, ?uti životnu pri?u nekadašnje manekenke, a danas uspješne novinarke u inozemstvu, prijavite se na CEO konferenciju i budite dio pri?e.

Svoje pri?e ispri?at ?e Vedran Antoljak  (glavni partner SenseConsulting), Miljenko Vai? (Nestle, CountryManager za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu),  Ida Pandur (Entourage), Branka Slaveska (Heineken Hrvatska), Fani Stipkovi? (novinarka), Luka Abrus (5 minuta), Krešimir Dvorski (Nextbike), Ivan Brezak Brkan (Netokracija&MemeMedia) te gost iznena?enja.

CEO konferencija je najve?i  regionalni projekt za mlade koji se održava u  4 države, 8 gradova i na 9 fakulteta. U konferencijama  sudjeluje  2500 sudionika, 80 govornika, više od 200 medijskih ku?a i preko 150 kompanija i organizacija koje su direktno uklju?ene u projekt.

Konferenciju organizira Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveu?ilišta u Sarajevu, a održava se pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Zagreb.

Uz Zagreb, CEO konferencije 2015 bit ?e organizirane i u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i drugim gradovima u BiH.

www.ceokonferencija.com

 

Tekst i fotografija: CEO konferencija


Više o


©2019 Televizija Student