CEO KONFERENCIJA ZA MLADE

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

CEO konferencija za mlade održava se 7.11. u Zagrebu.

 

Želite li ?uti uspješne poduzetni?ke i životne pri?e ispunjene snažnim emocijama, a pritom biti dio najpozitivnije regionalne pri?e za mlade?

Želite li ?uti kako pokrenuti projekt i privu?i financijere iz Londona te kako se jedna žena snašla na ?elu Uprave jedne hrvatske pivovare?

Zanima li Vas kako biti uspješan konzultant, kako pretvoriti ideju u biznis?

Ili pak želite ?uti životnu pri?u nekadašnje manekenke, a danas uspješne novinarke u inozemstvu?

 

Sve to i puno više možete saznati na CEO konferenciji u Zagrebu 7. studenog 2015.!

 

Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveu?ilišta u Sarajevu organizira CEO (Career and Entrepreneurship Opportunities) konferenciju koja ?e se održati 7. studenog 2015. na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

CEO predstavlja godišnje doga?anje koje povezuje mlade s uspješnim ljudima koji ih pozitivnim primjerima motiviraju na proaktivan pristup poduzetništvu i razvoju karijere razbijanjem mitova o uspjehu i usvajanjem novih znanja i vještina.

Rije? je o  najve?em regionalnom projektu za mlade: održava se u 4 države, 8 gradova, na 9 fakulteta. U konferencijama  sudjeluje  2500 sudionika, 80 govornika, više od 200 medijskih ku?a i preko 150 kompanija i organizacija koje su direktno uklju?ene u projekt.

Misija CEO konferencije u Zagrebu je okupljati mlade i najuspješnije pojedince iz Hrvatske, koji dijele svoja životna i poslovna iskustva, uspone i padove, ideje i znanje u kontekstu razli?itih disciplina: razvoja karijere, poduzetništva, tehnologije i inovacija.

Na konferenciji u Zagrebu svoje životne i poslovne pri?e ispri?at ?e Vedran Antoljak  (glavni partner Sense Consulting), Ida Pandur (Entourage), Branka Slaveska (Heineken Hrvatska), Fani Stipkovi? (novinarka), Luka Abrus (5 minuta), Krešimir Dvorski (Nextbike), Hrvoje Prpi? (Trillenium), Ivan Brezak Brkan (Netokracija & Meme Media) te gost iznena?enja.

 

Uz Zagreb, CEO konferencije 2015 biti ?e organizirane i u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i drugim gradovima u BiH.

CEO konferencija u Zagrebu  održava se pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Zagreb.

Medijski pokrovitelji su 24 sata, Televizija Student, Radio Student i studentske novine Global.

Više o prijavama, govornicima i ostalim informacijama potražite na www.ceokonferencija.com   i www.efzg.hr.

 

BANER-CEO-2015

 

Tekst i fotografije: CEO konferencija

 


Tagged: , ,


Više o


©2019 Televizija Student