CEO konferencija

S više od 284 tisu?e nezaposlenih ljudi na burzi rada, biti uspješan i izgraditi zavidnu karijeru danas pre?esto zvu?i kao znanstvena fantastika. Da je to ipak mogu?e mladi su se uvjerili na CEO konferenciji. Tamo im je 9 uspješnih ljudi, uz pregršt zabave, prezentiralo kako je to njima pošlo za rukom.

Novinar: Luka Miha?i?

Snimatelji: Renata Šimi?, Marina Hudoletnjak i Ivan Grani?


Više o


©2019 Televizija Student