Centar za savjetovanje i podršku studentima

Autor fotografije: Emil ?an?ar

 Na razini Sveu?ilišta osnovan je Centar za savjetovanje i podršku studentima koji je zapo?eo s radom u ovoj akademskoj godini (2013./2014.). Svrha mu je usavršavanje vještina kvalitetnog studiranja te daljnjeg životnog napredovanja studenata.

Kako je Centar osnovan na razini Sveu?ilišta, njegove su usluge dostupne svim studenticama i studentima sastavnica – akademija i fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu. U okviru CSPS-a djeluje i Ured za studente s invaliditetom, a stru?njaci unutar Centra tako?er mogu pomo?i i u pronalaženju drugih službi podrške s obzirom na potrebe i mogu?e poteško?e studenata. Aktivnosti CSPS-a pružaju se uživo u prostorima Centra, a neke i putem on-line aktivnosti.

Poti?u se sve studentice i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu da se jave djelatnicima Centra ukoliko ih mu?i bilo kakav problem: od tužnog/depresivnog raspoloženja, želje da saznaju više o razvoju vlastitih karijera ili ako Vam samo nedostaje dom i tek se privikavate na studiranje izvan vašeg mjesta. Termini se ugovaraju putem elektroni?ke pošte, a do?ekat ?e Vas ljubazno, pristupa?no i stru?no osoblje.

Kontakt djelatnika Centra možete dobiti na linku

Opširnije o samom Centru za savjetovanje i podršku studentima saznajte na mrežnim stranicama Sveu?ilišta.

 Više o


©2019 Televizija Student