Novi ministar odlučit će o cijenama domova

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu danas je medijima uputio priop?enje o poskupljenju cijena u zagreba?kim studentskim domovima. Izgleda da ?e borba studenata oko smanjenja novih cijena trajati još neko vrijeme, bar dok se o svemu ne izjasni novi ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar.

Priop?enje Studentskog zbora prenosimo u cjelosti:

Predstavnici Studentskog zbora i domskih odbora odradili su nekoliko zajedni?kih sastanaka s predstavnicima Studentskog centra. Predstavnici SC-a na sastancima su bili sanacijski upravitelj Pejo Pavlovi?, savjetnik sanacijskog upravitelja Mijo Mari?, pomo?nica ravnatelja za smještaj Ružica Rajši? i pomo?nica ravnatelja za financijske poslove Željka Pranji?. Pomak se dogodio u trenutku kad nam je dostavljena tražena dokumentacija u obliku financijskih izvješ?a Studentskog centra za 2014. godinu (sumirana izvješ?a za sve djelatnosti Studentskog centra, detaljan prikaz prihoda i rashoda u djelatnosti smještaja i revidirana analiza samoodrživosti projekta rekonstrukcije studentskih naselja Stjepan Radi? i Cvjetno naselje u Zagrebu kroz analizu cijena smještaja). Valja napomenuti da prvi dokument koji nam je bio dostavljen „Analiza samoodrživosti projekta rekonstrukcije studentskih naselja Stjepan Radi? i Cvjetno naselje u Zagrebu kroz analizu cijena smještaja“ nije bio potpun te je tek nakon traženja studentskih predstavnika upotpunjen za oko 4 milijuna kuna prihoda koji su u prvoj dokumentaciji bili izostavljeni (sektor sportskih sadržaja, praonice rublja, ljetni smještaj, privremeni smještaj studenata, turisti?ke usluge, legalni ilegalci, najamnine…).

Na posljednjem sastanku, 27. sije?nja, gore navedenim predstavnicima SC-a održali smo prezentaciju u kojoj smo jasno pokazali da uz pove?anu subvenciju ministarstva i pozitivne u?inke obnove nema razloga poskupljenju koje je na snazi od 01.01.2016. godine predloženoj od strane Studentskog centra uz suglasnost bivšeg ministra. Kako je Studentski centar u 2014. godini ostvario manjak prihoda nad rashodima u sektoru smještaja od 7.298.901,67 kn, a pove?anjem subvencije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 7.165.850,00 kn i minimalnom uštedom energije, temeljenom na kalkulacijama Studentskog centra, u iznosu od 4.968.422,00 kn, u sektoru smještaja ostvario bi se prihod od 4.835.370,31 kn.

Predstavnici Studentskog centra ukazali su nam na važnost samoodrživosti projekta (amortizacije) koja iznosi 14.997.935,35 kn godišnje te bi  se po direktivama Europske Unije ta sredstva trebala uložiti u sektor smještaja.  Dogovoreno je da ?e se osnovati odbor koji ?e raspolagati ovim sredstvima u kojem ?e studenti imati svog predstavnika, a sav novac biti ?e ulagan isklju?ivo u sektor studentskog smještaja, u obliku održavanja novoobnovljenih paviljona, rekonstrukcije neobnavljanih paviljona, obnove i ulaganja u popratni sadržaj, okoliš… 

Iz korekcije cijena predložene od strane Studentskog zbora  jasno je vidljivo kad manjku prihoda u odnosu na rashode u 2014. godini u ukupnom iznosu od 7.298.901,67 kn pribrojimo ukupno pove?anje subvencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koje generira dodatan prihod od 7.165.850,00 kn i prihod koji ?e se ostvariti uštedom energije, temeljenom na kalkulacijama Studentskog centra, u iznosu od 4.968.422,00 kn dolazimo do projekcije prihoda i rashoda za 2016. godinu, gdje je prihod ve?i od rashoda u ukupnom iznosu od 4.835.370,31 kn. S obzirom na ranije spomenute direktive Europske unije potrebno je godišnje osigurati 14.997.935,35 kn koji ?e biti usmjeren u amortizaciju. Zna?i potrebno je dodatno uprihoditi  iznos od 10.162.565,04 kn godišnje. Ukoliko ovom iznosu dodamo i dio troška „zajedni?kih službi“ u iznosu od 3.969.534,00 kn dolazimo do ukupnog iznosa od 14.132.099,04 kn kojeg je potrebno osigurati da bi djelatnost smještaja poslovala s pozitivnom nulom. Na sastanku studentskih predstavnika dogovoreno je da se spomenuti iznos osigura iz dva izvora:

  1. 50% potrebnog iznosa osigurat ?e se korekcijom cijena smještaja (prijedlog korekcije u tablici u prilogu)
  2. 50% potrebnog iznosa namirit ?e se iz drugih prihoda Studentskog centra(npr. iz Student servisa koji je u 2015. ostvario zaradu od 48mil kn a isti je obvezan uložiti u studentski standard što dosada nije bio slu?aj)

 

Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju Studentski zbor je došao do zaklju?ka da nove cijene smještaja trebaju iznositi:

 

Tablica 1. Prvi prijedlog korekcije cijena Studentskog centra i cijena smještaja od 1. sije?nja 2016. g

tablica1

 

Tablica 2. Prijedlog korekcije cijena Studentskog zbora

tablica2

 

Ovaj dokument, upotpunjen s tablicom o izra?unu cijena smještaja u studentskim domovima i financijskim izvješ?ima na kojima smo temeljili izra?une poslan je Sanacijskom vije?u i na znanje ministru dr. sc. Predragu Šustaru. Na sjednici koja je održana u petak 29. sije?nja 2016. godine, Sanacijsko vije?e Studentskog centra odlu?ilo je prihvatiti prijedlog korekcije, ali za kona?no formiranje cijena odlu?ilo je pri?ekati ministrovu odluku i prihvatiti je u potpunosti. Sastanak delegacije studentskih predstavnika i Studentskog centra kod ministra Šustara potvr?en je iako egzaktan datum održavanja nije odre?en.©2019 Televizija Student