reportaže

STUDENTSKI POSLOVI

U?enici zagreba?ke 18. gimnazije u utorak 24.3. su organizirali tribinu pod nazivom “Posao iz snova ili no?na mora“. Na najviše je pitanja odgovarao ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsi?, a ono što je sve sudionike najviše zanimalo jest kako pomo?i mladima u zapošljavanju? Ministar Mrsi? naveo je da je od ukupno 323 tisu?e nezaposlenih oko 100 tisu?a mladih, koji ve?inom imaju samo osnovno i srednje obrazovanje. To je, kako je ocijenio, veliki problem jer za njima ne postoji interes na tržištu rada i mora im se omogu?iti  doškolovanje ili prekvalifikacija. To se i radi kroz program Garancija za mlade i ostale mjere aktivne politike. „Rezultati se vide, jer se…

RADIONICA CHARLIE GEE

Na Fakultetu politi?kih znanosti održala se još jedna radionica – Multiplatform Storytelling Workshop. Radionica je pod vodstvom ameri?kog profesora Charlija Geeja. Studenti druge i tre?e godine u?ili su o na?inima snimanja pomo?u Iphonea, digitalnog fotoaparata i kamera. Studenti su sami pronalazili pri?e te ih samostalno snimali i montirali. Glavni je cilj bio da studenti nau?e kako prikazati vijesti na razli?itim platformama, a najve?i fokus bio je na internetu, pa tako imaju i svoju Facebook stranicu, ali i svoj kutak na stranicama TVS-a.

DAN OTVORENIH VRATA MEDICINSKOG FAKULTETA

Dan otvorenih vrata namijenjen je potencijalnim studentima medicine, ali i onima koji se žele upoznati s Medicinskim fakultetom i aktivnostima koje se na njemu provode. Predstavljene su studentske udruge koje su dio studentskog života; neke od njih su sportski klub, studentski ?asopis i udruga za usavršavanje pružanja prve pomo?i. Bio je organiziran obilazak fakulteta u okviru kojega su se mogli razgledati neki zavodi i laboratoriji, kako je izgledala oprema koja se koristila u prošlosti, vidjeti kako ljudski organi izgledaju pod mikroskopom, te saznati kako žive laboratorijske životinje.

Umjetnost šibica

Umjetnost se, kažu, može stvoriti od bilo ?ega. Tomislav Horvat prihvatio je izazov i uhvatio se u koštac sa – šibicama. On od njih izra?uje skulpture a najve?a od njih, dvorac Agora, izra?en je od ?ak 155 tisu?a šibica. Vanesa i Jasmina saznale su što sljede?e planira.

Život u hostelu

  Koliko su studenti zapravo snalažljivi i kakva pametna rješenja nalaze po pitanju smještaja otkrila nam je Matea – studentica koja živi u hostelu u zamjenu za smještaj. Njezinu sobu i radno mjesto posjetile su Dolores i Marija. Život u hostelu from TV Student FPZG on Vimeo.

Humana Nova

Socijalna zadruga iz ?akovca koja prikuplja i reciklira staru odje?u od koje izra?uje kreativne nove predmete. Uz to, zapošljavaju one koji se teže zapošljavaju, te koji u ovako ugodnom okruženju stje?u samopouzdanje i zara?uju za život. Brinu o o?uvanju okoliša, promi?u svijest o iskorištavanju stare odje?e, ali i poti?u toleranciju. Prilog su pripremili Lana Bene i Karlo Lackovi?.

Bez fejsa na Savi

  Shvatimo li da imamo mali problem s ovisnoš?u o Facebooku tek kada se ne možemo ulogirati na njega? Koliko mladi provode vremena na Facebooku i srodnim društvenim mrežama i zbog ?ega te kako je bilo u studentskom domu bez mogu?nosti provjeravanja Fejsa otkrile su nam Donna i Mateja. Bez fejsa na Savi from TV Student FPZG on Vimeo.

Projekt Ecosmeg

Nekoliko studenata Fakulteta politi?kih znanosti ovog je ljeta u sklopu europskog projekta Ecosmeg snimilo dokumentarac „Nikome nisu zla u?inili“. Proputovali su hrvatske otoke i Dalmaciju u potrazi za svjedocima vremena talijanske okupacije. Svjedoke su našli, pa u prilogu pogledajte kako je tekao proces snimanja njihovog dokumentarca. Projekt Ecosmeg from TV Student FPZG on Vimeo.

©2019 Televizija Student