Pričamo zagrebački

Agramer – rječnik zagrebačkih riječi

Agramer je rje?nik u kojem je prikupljeno više od 3000 rije?i njema?koga porijekla koje su se upotrebljavale ili se upotrebljavaju još i danas u Zagrebu. Neke od njih ušle su i u standardni književni jezik i postale njegov sastavni dio, dok su se druge zadržale samo u lokalnome govoru, nezapisane, ali pam?ene i prenošene kroz naraštaje. Agramerski govor kulturno je naslije?e utkano u identitet Zagreba i prenosi se s generacije na generaciju. Govornika zagreba?kog govora u kojem pretežu agramerske rije?i sve je manje, stoga ovaj rje?nik predstavlja doprinos o?uvanju tradicije bilježenjem rje?ni?kog blaga koje nestaje.

©2019 Televizija Student