Promo Spot

[2. rođendan Televizije Student]

Televizija Student danas slavi svoj 2. ro?endan. Nakon radne, simboli?ne i lijepe proslave Dana Fakulteta, za ?ije je vrijeme Televizije dobila tortu iznena?enja i šampanjac, proslava se nastavlja ve?eras u Rock Klubu Ribnjak u 21h. Osim divnih poklona i ugodne atmosfere, novinari Televizije Student, Maja Lena Lopatny, Matea Ribarevi? i Dino Goleš, za ro?endan su Televiziji poklonili novi promo spot i njime pokazali pravi duh TVS-a. Televizija je u ove dvije godine postigla mnogo, krenuvši od kontinuiranog programa, do novih ideja, sve više zainteresiranih studenata za rad, novih iskustava i znanja te razli?itih suradnji pa do izvrsnih rezultata. Uz sav proliven znoj, sate rada, nerviranja, stresa, nepravilne prehrane, žurbe i…

©2019 Televizija Student