Konferencija GONG

AKTIVNI STUDENTI – KORISNI GRAĐANI – PRAVEDNO DRUŠTVO

“Aktivni studenti – korisni građani – pravedno društvo” naziv je projekta Društveno korisnog učenja čija se završna konferencija održala na Fakultetu političkih znanosti. Prikazane su i analizirane aktivnosti koje su se kroz tri kolegija provodile na Fakultetu političkih znanosti, ali i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. “Društveno korisno učenje prilika je da pokažemo studentima da…

Zavirite u režiju Televizije Student

U maloj režiji TVS-a gotovo uvijek ?ete prona?i njega. Zadužen za tehni?ki dio programa, Mislav Š?ukanec Rezni?ek pazi da se emitira sve što se treba emitirati, radi jinglove i snima voditelje. “Mali od režije” je zapo?eo je kao jedan od urednika, ali ubrzo je prevagnula njegova ljubav prema tehnici i njegovo razumijevanje u opremu na…

Zaključak izbornih inovacija

Dvodnevna konferencija završila je Panelom 8, zadnjim panelom, kojim se pokušalo sveobuhvatiti interaktivne panele. Panelisti su se završim rije?ima osvrnuli konkretno na izborni sustav. Pe?a Grbin, izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora, smatra da sustav s ovim izbornim jedinicama, nije dobar. Zato što na neki na?in izabrani predstavnici iako birani po višemandatnim opozivima ne predstavljaju ljude koji…

News bar i Politika kao matematika

Elita hrvatske politi?ke satire sastaje se na internet portalu „News bar“. ?lanovi pokrivaju dnevne doga?aja imitiraju?i rad „ozbiljnih“ portala. Radom su zapo?eli 1. Travnja. 2012. Godine. Kao alat za iskazivanje apsurdnosti odre?enih situacija, izme?u ostalog koriste fotomontažu, tektove pune britkog humora i pomalo izmjenjene citate slavnih posvijesnih li?nosti kao što su Ante Star?evi?, Eugen Kvaternik,…

Palestinin jedinstveni izborni proces

Predzanji panel, sedmi po redu od 8 glavnih, interaktivnih panela, pokrenuo je godspodin Ammar Al Dwail s Birzeit Sveu?ilišta u Palestini . Bio je dio Palestinske izborne komisije, nadzornik u Sudanu, Jordanu, Libanonu 2005. I 2006.godine. Pod sloganom „One man, one vote, one time“ djelovali su palestiski izbori. Jako rijetko ih imaju te sada to…

Utjecaj društvenih medija na izborni proces

Drugi dan me?unarodne konferencije u organizaciji GONG-a zapo?eo je petim panelom i uvodnom rije?i moderatorice tog panela, Anom Bena?i?, novinarke Net.hr-a. Nakon što je predstavila sve paneliste, gospo?a Giovanna Maiola, iz Instituta za istraživanje medija Osservatorio di Pavia, zapo?ela je svoju prezentaciju. Posljednjih dvadesetak godina, Maiola sudjeluje u medijskim istraživanjima, ?iji je rezultat dolazak do…

Izbori za EU parlament i Piratska stranka

U vrijeme odvijanja Panela 2 i 3, u drugoj dvorani zanimljivim i aktualnim temama bavili su se sudionici popratnih panela. Prvi se dotaknuo izbora za europski parlament. Gospo?a Violeta Stani?i?, iz Ureda za informiranje Europskog parlamenta, koji se nedavno po?eo formirati u Hrvatskoj, govori o prošlogodišnjim kampanjama za izbora za europski parlament i o samoj…

Nove tehnologije u izbornom procesu

Nove tehnologije zasigurno bi ubrzale izborni proces i poboljšale kvalitetu samog provo?enja. No što je s onim zemljama koje nemaju sredstava za nove tehnologije? Isto tako, da bi uop?e mogli pristupiti glasanju, bira?i moraju biti identificirani. Pri analizi procesa identifikacije bira?a, trebamo biti svjesni da oni mogu postati problem kada ne postoji volja za njihovom…

„Dovoljna je politička volja, povjerenje, glasački listić i olovka“

Sudionici i prezenteri mnogo su pažnje posvetili upravo popisima bira?a, koji su bili tema tre?eg panela na Sajmu. Svoja su stru?na mišljenja izložili profesor politi?kih znanosti na University of Florida Research Foundation, David Smith, te Nikolai Vulchanov, konzultant za izborne promatra?ke aktivnosti s višegodišnjim me?unarodnim iskustvom. Smith je u svojoj prezentaciji govorio o pokušajima ograni?avanja…

Elektroničko glasanje moguće rješenje?

Diljem svijeta nalaze se brojne zemlje koje imaju utjecajnu ili veliku dijasporu, koja se kao takva želi uklju?iti u izborni proces svoje države porijekla. Ve?ina je zemalja iskoristila ili razmotrila tu mogu?nost, no u posljednjih dvadesetak godina nailazi se na trend dodjeljivanja prava glasa za dijasporu, prije svega u post-konfliktnim zemljama. Tihana Bartulac Blanc, koja…

“Direktna demokracija može se ostvariti”

  „Bez pojedinaca nema ni društva, i oni su važni akteri!“, istaknuo je Smári McCarthy u svojoj prezentaciji Demokratska likvidnost, kojom je otvorio prvi panel konferencije. Svi bi trebali biti uklju?eni u demokraciju i politi?ki život onoliko koliko to sami žele, bez pritiska na ve?u ili manju uklju?enost. Osvrnuvši se na to spominje delegirani glas,…

Sajam izbornih inovacija – poziv na promjenu!

Prošao je i prvi dan me?unarodne konferencije GONG-ova Sajma izbornih inovacija. U sveukupno 6 panela (4 glavna i 2 popratna) sudionici su mogli dobiti odgovore na pitanja o demokraciji od uglednih gostiju iz SAD-a, Velike Britanje, Islanda, Bugarske, Slovenije i Palestine, te panelista koji su za?inili raspravu nakon prezentacija. U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u…

©2019 Televizija Student