Medijske Minijature

MedijskeMinijature 006

Istina nije laž, nešto je vrlo istinito. Ono što je dolje je kao i ono što je gore, a ono što je gore je kao i ono dolje, za izvršavanje ?uda od samo jedne stvari. I isto je kao što su i sve te stvari prilagodbom ro?ene iz te jedinstvene stvari. (…) (Smaragdna plo?a) 1. This true…

MedijskeMinijature 005

Konstruirana trodimenzionalna scena sugerira dvodimenzionalnost projekcije i svojom ponovnom dvodimenzionalnoš?u omogu?uje nam vrlo uvjerljivu iluziju kontinuirano „realnog“ iskoraka iz ekrana u gledalište i obnuto. Taj višestruki odnos razli?itih prostora i vremena u „filmskoj projekciji“ povezuje „stvarni“ protagonist, gdje se on „u živo“ mora ponašati i prilago?avati zakonima filmskog montažnog postupka. Za njega ono „tamo“ i…

MedijskeMinijature 004

Medijska interaktivnost u vremensko-prostornoj isprepletenosti. Kako smisleno povezati iluzorni i realni prostor i što je u tom slu?aju ono “tamo” i ovo “ovdje”? Peter Weibel ovako objašnjava ovaj svoj video (The Endless Sandwich , 1969): Between the TV set and viewer, a function exists whereby the user switches on and off the appliance. I have…

MedijskeMinijature 003

Greška koja se samo ?ini takvom. Deformacija zvuka izvedena manipulacijom reprodukcije, postaje ne prepoznatljiva, premda sadrži stvarnost koja nam je s te pozicije sagledavanja nedostupna. Kaže pisac, postoje dvije vrste maski; iza jedne se nešto skriva a iza druge se skriva ništa. Ono što možemo ?uti i vidjeti, nisu same pojave ve? njihove posljedice. Posljedice…

MedijskeMinijature 002

Kada jedna situacija dosegne svoju krajnost, pretvara se u suprotnost, kaže stara mudrost. Što zna?i da svaka trenutna manifestacija stvarnosti nosi u sebi skriveni potencijal svoje nasuprotnosti, i ?eka trenutak ponovnog manifestiranja. Prekid je samo privid, jer (…) „mora postojati zajedni?ka granica koja prethodno spaja sa sljede?im, a ona upravo zato mora biti nedjeljiva, jer…

©2019 Televizija Student