Cro ID: Finding home

intervju s Hussam Fadhelom

U sklopu radionice, naši novinari napravili su i intervju s mladim novinarom iz Iraka, Hussam Fadhelom, koji je u jeku izbjegli?ke krize pobjegao iz svoje domovine i došao u Hrvatsku gdje je dobio azil. U intervjuu se osvrnuo na svoje putovanje te našim novinarima otkrio što za njega predstavlja dom. Novinar: Darjan Fioli?

CROID: Finding home – Što smo radili i gdje smo bili?

Tko smo mi? Pitanje je to na koje ve? tri godine u nizu pokušava odgovoriti dr. Bill Silcock s Cronkite School of Journalism s Arizona State Universitiyja (ASU) u suradnji sa studentima novinarstva, smjer televizija, na Fakultetu politi?kih znanosti i prof. Tenom Perišin. Tema ovogodišnje emisije CROID: Tko smo mi? je bila multikulturalizam, a motiv doma se provla?i kroz svih 30 minuta. Unutar emisije se nalazi  sedam priloga: Problemi na granici i postavljanje žice (Darjan Fioli?, Luka Miha?i?), portret novinara u Ve?ernjem listu Hassan Haidar Diabia i lije?nika Jawaida Khana (Andrea Lombarovi?, Andrea Stojanovi?), intervju sa ira?kim studentom novinarstva koji je s valom izbjeglica došao u Hrvatsku i tu ostao (Darjan…

Gay prava

Dok je Marija Juri? Zagorka u prošlom stolje?u bila sinonim za pomicanje granica, danas njeno djelo nastavljaju brojni  aktivisti za ljudska prava. Jedan od njih je i naš ugledni novinar Dražen Ili?. Pogledajte prilog naših novinarki koje su se pozabavile upravo tom temom!   Novinarka: Petra Buljan Snimateljica: Lucija Jankovi?  

Žica na granici

Trenuta?na izbjegli?ka kriza inspirirala je naše novinare da naprave prilog o prosvjedu vezanom za zatvaranje granice te o pokušaju nekolicine aktivista da prerežu žice na granici. Pogledajte prilog i upoznajte hrabre ljude koji se bore za prava izbjeglica! Novinar: Luka Miha?i? Snimatelj: Darjan Fioli?

Obnova Gunje

Donosimo vam pri?u o obitelji Muhovi?, jednoj od 400 obitelji koje su prije dvije godine izgubile dom za vrijeme stravi?ne poplave u Gunji. Naše novinarke posjetile su ih u Gunji i istražile gdje su danas, ?ime se bave te kako se nose sa promjenom svoje svakodnevice.   Novinarka: Karla Trstenjak Snimateljica: Patricia Mrši?  

©2019 Televizija Student