BIRAJMO ŠTO GLEDAMO

(Spot “Rat”)

Opatija, 20. listopada 2015. – Na Danima elektroni?kih medijau Opatiji premijerno su prikazana i predstavljena dva preostala televizijska spota iz kampanje „Birajmo što gledamo“ UNICEF-ai Agencije za elektroni?ke medije (AEM). Spotovi ukazuju na potencijalnoštetne utjecaje na djecu i mlade nasilnih i neprimjerenih sadržaja kao i iskrivljenih, nerealnih medijskih slika.

 

Kampanja je zapo?ela 9. listopada, a cilj joj je podi?i razinu svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece, te ukazati na važnost pažljivog odabira medijskih sadržaja za djecu. Na predstavljanju spotova ?lan Vije?a za elektroni?ke medije Robert Tomljenovi? zahvalio je svim nacionalnim i lokalnim TV postajama što su njihovim emiranjem podržale kampanju.

 

„Medijska pismenost danas nije samo važna, ve? možda i klju?nai to ne samo za djecu ve? i za roditelje i sve druge koji brinu o djeci. Medijska kampanja ukazuje na važnost primjerenog odabira sadržaja koji djeca gledaju, ali medijsko opismenjavanje mora i?i i dalje od toga i treba mu pristupati sustavno i kroz razli?ite platforme i alate. Budu?i da od lošeg i štetnog sadržaja djecu možemo najbolje zaštititi ako ih nau?imo kako analizirati, evaluirati i kriti?ki promišljati medijske sadržaje”, poru?io je Robert Tomljenovi?.

 

Kampanja poziva roditelje na svrsihodno korištenje oznaka o prikladnosti TV programa za razli?ite dobne skupine. Prema podacima istraživanja AEM-a i UNICEF-a iz listopada 2014. godine, djeca gledaju televiziju oko tri sata dnevno, a gotovo polovinu vremena pred televizorom provode bez prisutnosti odrasle osobe. Taj podatak potvrdio je koliko važnu ulogu mediji imaju udjetetovu razvoju, pa je presudno podi?i svijest i medijsku pismenost roditelja, skrbnika i djece o važnosti biranja sadržaja koji ?e imati pozitivan utjecaj na djecu.

 

Tomljenovi? je najavio da ?e važan dio projekta biti i izrada Preporuka za sigurno korištenje elektroni?kih medija, u ?iju su izradu uklju?eni stru?njaci koji se bave djecom, medijski stru?njaci i stru?njaci iz podru?ja razvojne psihologije.„Preporuke ?e s jedne strane poslužiti urednicima u medijima za lakše i kvalitetnije kategoriziranje sadržaja, a s druge strane pomo?i roditeljima u odabiru primjerenog televizijskog programa za njihovu djecu. Nakon objave Preporuka uslijedit ?e i radionice za medijske djelatnike, pojasnio je Robert Tomljenovi?, dodaju?i kako je krajnji cilj potaknuti na uklju?ivanje medijskog opismenjavana u redovne obrazovne programe.

 

Kampanju je osmislila kreativna agencija Najlon, spotove je producirala Livada produkcija pod režijskom palicom Brune Ankovi?a.

Spot “Spužva”: https://www.youtube.com/watch?v=uTDam7o5xbY
Spot “Ljepota”: https://www.youtube.com/watch?v=WTJyi9ETY9I

 

BIRAJMO-STO-GLEDAMO

 

 Tekst i fotografije/video: UNICEF i AEM


Tagged: ,


Više o


©2019 Televizija Student